Paziņojums par noteikto tarifu

Publicēts 2023. gada 29. martā

Precizēts 2023. gada 31. martā

SIA “Liepājas ūdens” reģ. Nr. 42103000897, adrese K.Valdemāra iela 12, Liepāja, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz ūdenssaimniecības pakalpojumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar  “Ūdenssaimniecības tarifu aprēķināšanas metodiku”, un pamatojumu noteiktajam  tarifam. 

Sabiedriskā pakalpojuma veids 

Apstiprinātais tarifs no 01.05.2023.
(bez PVN) 

Noteiktais tarifs no 01.05.2023. 
(bez PVN) 

Noteiktā tarifa samazinājums  (%). 

  Ūdensapgāde

0.99 EUR/m3

  0,80 EUR/m3

  -19%

  Kanalizācija

1.34 EUR/m3

  1,03 EUR/m3

  -23%

 

Noteiktais tarfis stāsies spēkā 2023. gada 01. maijā (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", neieskaitot publicēšanas dienu). 

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija  nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas  2022. gada 20. oktobra lēmumā Nr. 229 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas ūdens” ūdenssaimniecības tarifiem” apstiprināto tarifu, kas 2022. gada 25. oktobrī publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (2022; Nr.207).

Noteiktā tarifa izmaiņas pret iepriekš apstiprināto tarifu ir saistītas ar elektroenerģijas izmaksu samazinājumu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto ūdenssaimniecības tarifu lietotājs var K.Valdemāra ielā 12, Liepāja, no pirmdienas līdz ceturtdienai no 9 līdz 17 (pusdienas pārtraukums no 12 līdz 12:30), piektdienās no 9 līdz 14, iepriekš sazinoties ar Sarmīti Jēkabsoni pa tālruni 63423417.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt K.Valdemāra ielā 12, Liepājā, elektroniskā pasta adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (precizējums 2023. gada 29. marta "Latvijas Vēstneša" publikācijai Nr. 63 (OP 2023/63.DA13).