Līdzdalība citās sabiedrībās

 

SIA “Liepājas ūdens” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.