Informācija centralizētā kanalizācijas pakalpojuma saņēmējiem

2024. gada 19. aprīlī

SIA "Liepājas ūdens" pamatdarbība ir nodrošināt sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus, tai skaitā, veicot plānotu un regulāru darbu centralizēto kanalizācijas cauruļvadu kvalitatīvai ekspluatācijai un uzturēšanai. Tas nozīmē, ka uzņēmuma speciālisti ik dienu veic pasākumus, kas saistīti ar kanalizācijas cauruļvadu tehniskā stāvokļa pārbaudi, remontdarbiem un uzlabojumiem notekūdeņu novadīšanas sistēmā, lai nodrošinātu tās kopējās darbības drošumu un stabilitāti.

Kā viens no pasākumiem ir kanalizācijas cauruļvadu, savienojumu un pieslēgumu pārbaude izmantojot metodi - "dūmošana". Metodes būtība – kanalizācijas cauruļvadā tiek ievadīti dūmi bez smakas un krāsas. Dūmiem nonākot cauruļvados, tie caur plaisām, bojājumiem, plīsumiem caurulēs un nehermētiskiem cauruļvadu savienojumiem izspiežas ārā no sistēmas. Tādā veidā ir iespējams konstatēt citādi sarežģīti atrodamos cauruļvadu bojājumus un ekspluatācijas problemātiskos posmus.

Veicot dūmošanu kanalizācijas cauruļvados, dūmi caur gūlijām var izkļūt māju pagalmos, jumta lietus ūdeņu novadīšanas sistēmās, ielu gūlijās un citās vietās, kur pieslēgums centralizētajam kanalizācijas cauruļvadam brīvi savienots ar lietus ūdens novadīšanas sistēmām. Pastāv iespēja, ka dūmi var nokļūt arī ēku iekštelpās, ja iekštelpu sanitārtehnisko ierīču kanalizācijas sifoni ir sausi. Dūmi nav ugunsbīstami un nekaitē cilvēkiem, mājdzīvniekiem, telpaugiem u.c.

Gadījumā, kad dūmošana centralizētajos kanalizācijas cauruļvados ietekmēs Jūsu kanalizācijas sistēmu, SIA “Liepājas ūdens” Jūs par to savlaicīgi informēs. Pirms SIA “Liepājas ūdens” pārstāvji veic apsekošanu ar dūmošanu, vēlams izlietnēs, vannās, tualetes podos un citās sanitārtehniskajās ierīcēs ieliet nedaudz ūdeni, lai sifons nebūtu sauss un dūmi caur to nenonāktu iekštelpās.

Ir divi galvenie iemesli, kāpēc SIA “Liepājas ūdens” plāno veikt šos dūmošanas darbus centralizētajā kanalizācijas sistēmā:

  1. lai noteiktu tehniski neatbilstošus cauruļvadus un plānotu nepieciešamos remontdarbus un uzlabojumus to turpmākai ekspluatācijai;
  2. lai konstatētu nesaskaņotu lietus notekūdeņu novadīšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā.

Bojāti kanalizācijas cauruļvadi un nehermētiski to savienojumi var radīt neattīrītu notekūdeņu noplūdi, piesārņot gruntsūdeņus un vidi.

Nesaskaņota lietus notekūdeņu novadīšana centralizētajā kanalizācijas sistēmā palielina pārsūknējamo notekūdeņu apjomu, ietekmē Liepājas notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģisko iekārtu darbību, palielina uzņēmuma izdevums sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai un ietekmē pakalpojuma tarifu.

Atgādinām, ka atbilstoši Liepājas pilsētas domes 2024. gada 21. marta saistošajiem noteikumiem Nr.11 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas Liepājas pašvaldībā” ir aizliegts centralizētajā kanalizācijas sistēmā novadīt lietus notekūdeņus un gruntsūdeņus bez saskaņošanas ar pakalpojumu sniedzēju.

Mērķtiecīgi un plānoti pasākumi kanalizācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaudei ir svarīgi, lai pasargātu mūsu pilsētas vidi no piesārņojuma un tā radītām sekām, kā arī, lai nodrošinātu pēc iespējas kvalitatīvāku sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu katram liepājniekam.

 

Vairāk informācijas varat saņemt zvanot uz SIA “Liepājas ūdens”, telefons 27068302 vai rakstot uz e-pasta adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..