PAZIŅOJUMS

 

Publicēts 2022. gada 27. septembrī.

 

SIA „Liepājas ūdens” 2022. gada 26. septembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektus, kuri ir aprēķināti saskaņā ar „Ūdenssaimniecības tarifu aprēķināšanas metodiku”. Salīdzinoši ar spēkā esošiem tarifiem, izmainīta viena pozīcija – izdevumi par elektroenerģiju.

 

Sabiedriskā pakalpojuma veids

Spēkā esošaistarifs

(bez PVN)

Piedāvātais tarifs no 01.12.2022.

(bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums (%).

Piedāvātais tarifs no 01.05.2023.

(bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums (%).

Ūdensapgāde

0,81 EUR/m3

0,98

EUR/m3

20,99

1,00

EUR/m3

2,04

Kanalizācija

1,05 EUR/m3

1,31

EUR/m3

24,76

1,35

EUR/m3

3,05

 

Piedāvātie tarifi varētu stāties spēkā ar 2022. gada 1. decembri un ar 2023. gada 1. maiju. Tarifu izmaiņas ir saistītas ar elektroenerģijas cenu pieaugumu.

Iepazīties ar tarifu projektos ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības tarifa projektiem, lietotājs var K.Valdemāra ielā 12, Liepājā, no pirmdienas līdz ceturtdienai no 9 līdz 17 (pusdienas pārtraukums no 12 līdz 12:30), piektdienās no 9 līdz 14, iepriekš sazinoties ar Sarmīti Jēkabsoni pa tālruni 63423417.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt:

  • Liepāja, K. Valdemāra iela 12,
  • faksa Nr. 63423417,
  • e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
  • Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.