Parakstīts līgums “Pašpatēriņa saules elektrostaciju iegāde ar uzstādīšanu ūdenssaimniecības objektos Liepājā”, Nr.003-1

Publicēts 2022.gada 23.maijā

 

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ uzsākusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Pašpatēriņa saules elektrostaciju iegāde ar uzstādīšanu ūdenssaimniecības objektos Liepājā”, Nr.4.2.2.0/21/A/003 īstenošanu. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas bez PVN ir 300 000,00 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums (85%) ir 255 000,00 EUR un SIA “Liepājas ūdens” finansējums (15%) ir 45 000,00 EUR apmērā.

 

Starp SIA “Liepājas ūdens” un SIA “Saules enerģijas ieleja” ir parakstīts līgums “Pašpatēriņa saules elektrostaciju iegāde ar uzstādīšanu ūdenssaimniecības objektos Liepājā”, Nr.003-1.

 

Saskaņā ar līguma darbu apjomu SIA “Saules enerģijas ieleja” piegādās un uzstādīs divas pašpatēriņa saules elektrostacijas. Vienu no tām ar kopējo jaudu 105 kilovati paredzēts uzstādīt notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Lībiešu ielā 33, bet otru ar kopējo jaudu 77 kilovati ūdenssaimniecības ražotnē Ventas ielā 11/17. Saskaņā ar izstrādāto būvniecības ieceri, saules paneļu sistēmu ar 280 saules paneļiem Lībiešu ielā 33 paredzēts novietot uz zemes, bet Ventas ielā 11/17 uz garāžas jumta tiks novietoti 206 saules paneļi.

 

Ir plānots, ka no atjaunojamiem energoresursiem ražotā papildjauda būs 0,182 MW un aprēķinātais siltumnīcefekta (ogļskābo) gāzu samazinājums būs 20,787 tonnas CO2 gadā. No saules elektrostacijām saražotais enerģijas apjoms nepārsniegs SIA “Liepājas ūdens” ūdenssaimniecības iekārtu darbībai nepieciešamo pašpatēriņa enerģijas apjomu un visa saražotā enerģija gada griezumā tiks izmantota tikai un vienīgi sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai Liepājas pilsētā.

 

Līguma realizācija dos iespēju SIA “Liepājas ūdens” samazināt izdevumus par elektroenerģijas iepirkšanu no centralizētās sistēmās, izstrādāt sabalansētu uzņēmuma budžetu, paredzot pasākumus sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu stabilitātes, drošības un kvalitātes nodrošināšanai.

 

Līguma darbus plānots pabeigt līdz 2023. gada augustam.