Cienījamais klient!

 

SIA “Liepājas ūdens” mūsu abonentiem nodrošina nepārtrauktus sabiedriskos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus.

Ievērojot drošības rekomendācijas, aicinām iespēju robežās izmantot attālinātos saziņas līdzekļus. Tikšanās klātienē – iepriekš vienojoties:

  • Abonentu daļa – 63484977
  • Tehniskā daļa – 63422318
  • Sekretāre - 63423417
  • rakstot uz e-pastu – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Ja vēlaties atstāt uzņēmumam jebkāda veida dokumentāciju, lūdzam to ievietot pasta kastītē pie uzņēmuma ārdurvīm.

Nodot ūdensskaitītāja rādījumu lūdzam pa telefonu vai pa e-pastu, vai iemetot zīmīti ar rādījumu pie durvīm novietotā pasta kastītē.

Paldies par sapratni un atsaucību!