Noslēgts līgums par projekta “Pašpatēriņa saules elektrostacijas uzstādīšana notekūdens attīrīšanas iekārtās Liepājā” īstenošanu

Publicēts 2019.gada 11.martā

 

SIA “Liepājas ūdens” 2019. gada 26. februārī noslēdza trīspusēju līgumu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA “Vides investīciju fonda” par projekta “Pašpatēriņa saules elektrostacijas uzstādīšana notekūdens attīrīšanas iekārtās Liepājā”, Nr. EKII-3/1 īstenošanu.

Līguma parakstīšana apstiprina to, ka projektam tiek piešķirts Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums EUR 70 000 apjomā. Pārējo projekta realizācijai nepieciešamo finansējumu nodrošinās SIA “Liepājas ūdens” no saviem uzņēmuma līdzekļiem.

 

Jau 2018. gada rudenī SIA “Liepājas ūdens” iesniedza sagatavotu projekta iesniegumu un Vides investīciju fonds saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija noteikumu Nr. 333 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” nolikumā ” noteikto, uzsāka tā izvērtēšanu. Šī gada sākumā tika saņemts projekta iesnieguma apstiprinājums.

Projekta mērķis ir notekūdens attīrīšanas iekārtās Liepājā izmantot viedo saules enerģijas tehnoloģiju, uzstādot pašpatēriņa saules elektrostaciju ar kopējo uzstādāmo elektrisko jaudu līdz 75 kilovatiem. Saules elektrostacijas saražotā enerģija, apmēram 78 MWh gadā, tiks izmantota pašpatēriņa vajadzībām notekūdens attīrīšanas iekārtu darbībai, lai daļēji segtu iekārtām nepieciešamo elektroenerģijas apjomu. Saules elektrostacija tiks aprīkota ar interneta viedajām ierīcēm un tiks attālināti kontrolēta ar komunikāciju tehnoloģiju palīdzību.

Vēl viens no šī projekta mērķiem ir parādīt, ka arī šādi ir iespējams mazināt negatīvo ietekmi uz vidi un ka notekūdens attīrīšanas iekārtās var tikt īstenoti projekti ar jaunākām atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām.

Projektā realizējot aktivitāti – saules elektrostacijas uzstādīšana notekūdens attīrīšanas iekārtās, samazināsies elektroenerģijas patēriņš no centralizētās elektroapgādes sistēmas, tas netieši, bet samazinās arī gaisa piesārņojošo vielu apjomu, kas tiktu saražots iepērkot attiecīgo elektroenerģijas daļu. Izmatojot saules enerģiju elektrības ražošanai, gaisa piesārņojošas vielas netiek radītas.