KĀ ESAM STRĀDĀJUŠI 2016. GADĀ

 

Publicēts: 2017. gada 22. februārī

 

Katra jauna gada sākums ir laiks, kad novērtējam paveikto un skatāmies nākotnē, lai nenogurstoši un tālredzīgi strādājot, nodrošinātu kvalitatīvus ūdenssaimniecības pakalpojumus, uzlabotu sadarbību ar abonentiem un gūtu gandarījumu par paveikto.

 

2016. gads uzņēmumam ir bijis īpaši veiksmīgs - pirmo reizi pēc neatkarības atgūšanas  ir pieauguši ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu realizācijas apjomi. Kaut nelieli, tomēr tas irvērā ņemams fakts. Varam secināt, ka pilsētas attīstības tendence ir stabilizējusies. Tas liecina arī par to, ka uzņēmuma darbībā un attīstībā ieguldītie resursi ir bijuši pareizi plānoti un efektīgi izmantoti. Un ir tikai likumsakarīgi, ka 2016. gadā uzņēmums strādājis ar peļņu.

Runājot konkrēti, pakalpojumu realizācija 2016. gadā bija:

 

Ūdensapgāde

Kopējā dzeramā ūdens realizācija 2016. gadā bija 2 649 519m3, bet 2015. gadā - 2 600 4475m3

- iedzīvotājiem realizēti – 2 110 659m3 ūdens, (2015. gadā 2 088 482m3)

- pārējiem abonentiem – 538 860m3 ūdens, (2015. gadā – 511 965m3)

 

 

 


Ir jautājumi - būs atbildes! 

Publicēts: 2017. gada 12. janvārī

Par notekūdeņu attīrīšanu

Kā notiek notekūdeņu attīrīšana un kur tie nonāk pēc tam? 

Pamatā Liepājas NAI attīrīšanas procesu var sadalīt 2 daļās: mehāniskā un bioloģiskā attīrīšana.

Mehāniskā attīrīšana ietver:

    * priekšaerācijas bloku ar ieplūdes kameru, šajā posmā tiek samazināta sērūdeņraža savienojumu slodze uz iekārtām;

    * smalkās restes;                              

    * aerējamus smilšu ķērājus ar paralēlu tauku un naftas produktu atdalīšanu.


Vidi, kurā dzīvojam, veidojam mēs paši! 

Publicēts: 2016. gada 16. decembrī

  

 

Daļa Liepājas pilsētas iedzīvotāju vēl joprojām izmanto kanalizācijas nosēdbedres, kas piesārņo apkārtējo vidi. Rodas jautājums - cik ilgi vēl? To, cik bieži nosēdbedres tiek izvestas, sāks kontrolēt tuvākajā laikā, jo šī gada beigās plānots pieņemt Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumus “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu".

Nosēdbedru apsaimniekotājiem būs jāuzrāda līgums ar asenizācijas pakalpojumu sniedzēju par nodēdbedres izvešanu. Jaunie ministru kabineta noteikumi noteiks obligātu šāda līguma esamību visiem, kuri apsaimnieko kanalizācijas nosēdbedres. Otrs risinājums, lai novadītu kanalizāciju atbilstoši normatīviem aktiem un nekaitējot apkārtējai videi, un, kas ilgtermiņā varētu būt ekonomiski izdevīgāks, - ir pievienot savu īpašumu pilsētas centralizētajiem kanalizācijas sistēmai.

 


 

Jauns SIA “Liepājas ūdens” ūdenssaimniecības attīstības projekts

Publicēts 2016. gada 16. decembrī

 

SIA “Liepājas ūdens” ir sagatavojusi jaunu projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Liepājā, 6. kārta”, kas apstiprināts Liepājas pilsētas domē 2016.gada 10. novembrī. Projekts 2016. gada 23. novembrī ir iesniegts Centrālās finanšu un līguma aģentūrā, lai saņemtu Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu tā realizācijai. 

Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir 2 325 400,14 EUR. Tiek plānots, ka Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējums (72,72%) ir 1 691 099,66 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (27,28%) ir 634 300,48 EUR apmērā.


Liepājas pilsētas dome pieņem lēmumu apstiprināt SIA “Liepājas ūdens” sagatavoto projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta”

Publicēts: 2016. gada 16. novembrī

 

Ceturtdien, 10. novembrī Liepājas pilsētas dome pieņēma lēmumu Nr.383 ar kuru tiek apstiprināts SIA “Liepājas ūdens” sagatavotais projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta”, lai to varētu iesniegt Centrālā finanšu un līguma aģentūrā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma saņemšanai.