Noslēgts būvdarbu līgums

Publicēts: 2017. gada 28.martā

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizācijai, noslēgts būvdarbu līgums “Uzlabojumi kanalizācijas sistēmā Liepājā”.


Videokonkurss “Katrs piliens ir vērtība!”

Publicēts: 2017. gada 24. martā

 

Lai popularizēt sabiedrisko pakalpojumu kā ekonomiski izdevīgu risinājumu ūdens pieejamības nodrošināšanai un gudrai resursu lietošanai, biedrības “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas” valde ir izstrādājusi un piedāvā izglītības iestāžu audzēkņiem video rullīšu konkursu “Katrs piliens ir vērtība” .

Konkursa dalībnieki ir Latvijas izglītības organizācijas - skolas, atsevišķas klases, skolēnu grupas.

“Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas” aicina izzināt ūdens ceļu un mūsu pašu ieradumus lietojot ūdeni un piedalīties konkursā!

 


Apsveicam ūdens dienas konkursa uzvarētājus!
 
1. vieta - Liepājas 3. pamatskolas 5.b klases komanda
2. vieta - Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas 5.a klases komanda
3. vieta - Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas 4.b klases komanda.
 
Paldies visiem dalībniekiem par atsaucību!
 

 


 

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU PAR IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU

Publicēts: 2017. gada 15. martā

 

SIA „Liepājas ūdens” paziņo par pieņemto lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkumā „Uzlabojumi kanalizācijas sistēmā Liepājā”.


 

Izsludina pieteikšanos konkursam “Nelej ūdeni!”

Publicēts: 2017. gada 9. martā

 

Izsludināta pieteikšanās zinātkāres centra "ZINOO Liepāja" un SIA “Liepājas ūdens”  rīkotajam 3.-6.klašu komandu konkursam “Nelej ūdeni!”, kas veltīts Pasaules ūdens dienai un notiks šā gada 22.martā Liepājā.`

Līdz 21.martam “ZINOO Liepāja” pieņem komandu pieteikumus dalībai konkursā “Nelej ūdeni!”. Konkursa mērķis ir  vairot  izpratni par ūdens, īpaši dzeramā ūdens, nozīmi cilvēka dzīvē un dabas procesos,  kā arī  apzināties draudus  ūdens kvalitātei un ūdens resursu izsīkšanai uz Zemes. Konkursa laikā skolēnu komandas  pārbaudīs zināšanas par ūdens pielietojumu un  apriti, kā arī  demonstrēs veiklību, atjautību un radošās spējas dažādu ar ūdens apriti saistītu problēmu risināšanā.          

Konkursā aicinātas piedalīties Liepājas pilsētas skolu 3.-6.klašu skolēnu komandas. Komandas sastāvs -  5 skolēni.