Vidi, kurā dzīvojam, veidojam mēs paši! 

Publicēts: 2016. gada 16. decembrī

  

 

Daļa Liepājas pilsētas iedzīvotāju vēl joprojām izmanto kanalizācijas nosēdbedres, kas piesārņo apkārtējo vidi. Rodas jautājums - cik ilgi vēl? To, cik bieži nosēdbedres tiek izvestas, sāks kontrolēt tuvākajā laikā, jo šī gada beigās plānots pieņemt Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumus “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu".

Nosēdbedru apsaimniekotājiem būs jāuzrāda līgums ar asenizācijas pakalpojumu sniedzēju par nodēdbedres izvešanu. Jaunie ministru kabineta noteikumi noteiks obligātu šāda līguma esamību visiem, kuri apsaimnieko kanalizācijas nosēdbedres. Otrs risinājums, lai novadītu kanalizāciju atbilstoši normatīviem aktiem un nekaitējot apkārtējai videi, un, kas ilgtermiņā varētu būt ekonomiski izdevīgāks, - ir pievienot savu īpašumu pilsētas centralizētajiem kanalizācijas sistēmai.

 


 

Jauns SIA “Liepājas ūdens” ūdenssaimniecības attīstības projekts

Publicēts 2016. gada 16. decembrī

 

SIA “Liepājas ūdens” ir sagatavojusi jaunu projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Liepājā, 6. kārta”, kas apstiprināts Liepājas pilsētas domē 2016.gada 10. novembrī. Projekts 2016. gada 23. novembrī ir iesniegts Centrālās finanšu un līguma aģentūrā, lai saņemtu Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu tā realizācijai. 

Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir 2 325 400,14 EUR. Tiek plānots, ka Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējums (72,72%) ir 1 691 099,66 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (27,28%) ir 634 300,48 EUR apmērā.


Liepājas pilsētas dome pieņem lēmumu apstiprināt SIA “Liepājas ūdens” sagatavoto projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta”

Publicēts: 2016. gada 16. novembrī

 

Ceturtdien, 10. novembrī Liepājas pilsētas dome pieņēma lēmumu Nr.383 ar kuru tiek apstiprināts SIA “Liepājas ūdens” sagatavotais projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta”, lai to varētu iesniegt Centrālā finanšu un līguma aģentūrā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma saņemšanai.


Ekskursijas SIA “Liepājas ūdens” 

Aktualizēts 2016. gada 30. augustā

Atkal ir klāt rudens un SIA „Liepājas ūdens” arī šogad aicina visus interesentus apmeklēt uzņēmuma objektus!

Atnākot varēsiet uzzināt, no kurienes dzeramais ūdens nonāk Liepājā, kā tas tiek attīrīts un kur paliek izlietnē vai podā noskalotais ūdens. Ekskursiju ietvaros ir iespējams apmeklēt gan dzeramā ūdens attīrīšanas un padošanas ietaises, gan laboratoriju, kur pārbauda dzeramā ūdens kvalitāti, gan arī notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. SIA „Liepājas ūdens” pārstāvji pastāstīs visu par ūdens ceļu no pazemes dzīlēm līdz nonākšanai atpakaļ dabā.

 


Uzlabojumi notekūdeņu attīrīšanas iekārtās 

Publicēts 2016. gada 1. augustā

 

Visus Liepājas pilsētā savāktos notekūdeņus attīra Liepājas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, kas atrodas Baltijas jūras krastā Šķēdē.

Notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģisko procesu nodrošina daudz un dažādas iekārtas, kuras tiek ekspluatētas nepārtrauktā režīmā. Tādēļ loti būtiski ir, lai iekārtu ekspluatācija būtu ar augstu efektivitāti. Šajā sakarā SIA “Liepājas ūdens” regulāri vāc datus, veic aprēķinus un meklē risinājumus, lai panāktu elektroenerģijas un attiecīgi arī izmaksu ekonomiju. Šogad tika pieņemt lēmums veikt uzlabojumus NAI otrreizējo nostādinātāju dūņu kamerās.

Kādēļ bija nepieciešams veikt uzlabojumus?