SIA ‘’Liepājas ūdens’’

 

Pamatdarbība ir dzeramā ūdens ieguve, attīrīšana un piegāde Liepājas pilsētas iedzīvotājiem, uzņēmumiem, iestādēm un organizācijām, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana, kā arī pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspluatācija.

LU 2014. gada 28. oktobrī ir reģistrēta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izveidotājā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrā”.

Pamatdarbība notiek saskaņā ar Atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. LI-10-IB-0022/712.

 

Uzņēmumā ir ieviesta Kvalitātes vadības sistēma atbilstoši standartam ISO 9001:2015.

  

Uzņēmuma nosaukums un
juridiskais statuss

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
SIA "Liepājas ūdens"

Reģistrācijas numurs
PVN reģistrācijas Nr.

42103000897
LV42103000897

Juridiskā / faktiskā adrese

K. Valdemāra iela 12
Liepāja 
LV-3401
Latvija

Valdes priekšsēdētājs
Tel. /Fakss
e-pasts

Andis Dejus
63423417
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.