Dalībnieku sapulces

 

Informācija par SIA „Liepājas ūdens” dalībnieku sapulcēm 2020.-2021 gadā

Sapulces Nr., norises vieta un laiks

Dalībnieku sapulces darba kārtība

Pieņemtie lēmumi

2021. gads

Nr.3,

attālināti

16.03.2021.

 1. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana.

 

Nr.2 , attālināti, 26.02.2021.

 1. Sabiedrības 2021. gada peļņas vai zaudējumu budžeta plāna apstiprināšana.
 2. Sabiedrības 2020. gada 4. ceturkšņa peļņas vai zaudējumu budžeta faktiskā izpilde.
 3. Sabiedrības saimnieciskās darbības atskaite par 2020. gada 4. ceturksni.
 
 1. Apstiprināt Sabiedrības budžeta plānu 2021.gadam.
 2. Apstiprināt Sabiedrības budžeta plāna izpildi 2020. gada 4. ceturksnim.
 3. Pieņemt zināšanai Sabiedrības saimnieciskās darbības atskaiti 2020. gada 4. ceturksnim

Nr.1, attālināti,

11.01.2021.

Sabiedrības valdes priekšsēdētāja iecelšana

 1. Ievēlēt uz pieciem gadiem par SIA “LIEPĀJAS ŪDENS” valdespriekšsēdētāju Andi Dejus;
 2. Slēgt pilnvarojuma līgumu ar Andi Dejus.

2020. gads

Nr.9, attālināti, 14.12.2020

 1. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana.
 1. Palielina pamatkapitālu par 118 300 EUR;
 2. Apstiprina sabiedrības statūtus jaunā redakcijā.

Nr.8, attālināti, 06.11.2020.

 1. Sabiedrības 2020. gada peļņas vai zaudējumu budžeta faktiskā izpilde un saimnieciskās darbības atskaite par III ceturksni.
 2. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana.
 3. Sabiedrības 2019. gada darbības izvērtējums.
 4. Sabiedrības valdes priekšsēdētāja prēmēšana.
 1. Apstiprina precizētā sabiedrības budžeta plāna izpildi 2020. gada 3. ceturksnim.
 2. Pieņem zināšanai sabiedrības saimnieciskās darbības atskaiti 2020. gada 3. ceturksnim.
 3. Palielina pamatkapitālu par 116 940 EUR;
 4. Apstiprina sabiedrības statūtus jaunā redakcijā.
 5. Pieņem zināšanai izvērtējumu par Sabiedrības darbības rezultātiem 2019. gadā.
 6. Apstiprina valdes priekšsēdētājam prēmiju.

Nr.7, K.Valdemāra ielā 12, Liepājā, 31.07.2020.

 1. Sabiedrības 2020. gada peļņas vai zaudējumu budžeta faktiskā izpilde un saimnieciskās darbības atskaite par II ceturksni.
 2. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana.
 1. Apstiprina sabiedrības budžeta plāna izpildi 2020. gada 2. ceturksnim.
 2. Pieņem zināšanai sabiedrības saimnieciskās darbības atskaiti 2020. gada 2. ceturksnim.
 3. Palielina sabiedrības pamatkapitālu par 1 015 700 EUR.
 4. Apstiprina sabiedrības statūtus jaunā redakcijā.

Nr.6, attālināti, 28.05.2020.

Sabiedrības 2020. gada peļņas vai zaudējumu budžeta faktiskā izpilde I ceturksnī.

Pieņem zināšanai sabiedrības saimnieciskās darbības atskaiti 2020. gada 1. ceturksnim.

Nr.5, Rožu ielā 6, 20.05.2020.

Sabiedrības 2020. gada peļņas vai zaudējumu budžeta faktiskā izpilde I ceturksnī

Apstiprina sabiedrības budžeta plāna izpildi 2020. gada 1. ceturksnim.

Nr.4, Rožu iela 6, 16.04.2020.

 1. Sabiedrības 2019. gada pārskata apstiprināšana.
 2. Sabiedrības iedalīšana attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā.
 3. Sabiedrības revidenta ievēlēšana 2020. gadam un tā atlīdzības noteikšana.
 1. Apstiprina sabiedrības 2019. gada pārskatu.
 2. iedala sabiedrību vidējo kapitālsabiedrību grupā.
 3. Par Sabiedrības revidentu ieceļ zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA “PricewaterhouseCoopers.

 

Nr.3, Rožu ielā 6, 23.03.2020.

 1. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana.
 2. Sabiedrības Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2020-2022 gadam apstiprināšana
 3. Palielina sabiedrības pamatkapitālu par 125 985 EUR .
 4. Apstiprina sabiedrības statūtus.
 5. Apstiprina sabiedrības Vidēja termiņa darbības stratēģiju 2020-2022 gadam.
 

Nr.2 , Rožu iela 6, Liepājā, 17.02.2020.

Sabiedrības budžeta plāna 2020. gadam apstiprināšana

Apstiprina sabiedrības budžeta plānu 2020. gadam

Nr.1, Rožu 6, Liepāja, 22.01.2020.

Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana

 1. Palielina sabiedrības pamatkapitālu par 26 300,00 EUR
 2. Apstiprina sabiedrības statūtus.

 


 

1.     Apstiprināt Sabiedrības budžeta plānu 2021.gadam.

2.     Apstiprināt Sabiedrības budžeta plāna izpildi 2020. gada 4. ceturksnim.

Pieņemt zināšanai Sabiedrības saimnieciskās darbības atskaiti 2020. gada 4. ceturksnim