Aktuāli projekti

 

Jau vairākus gadus SIA “Liepājas ūdens” iesaistās Liepājas pilsētas pašvaldības projektu realizācijā, lai izbūvētu vai atjaunotu esošos ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadus pirms ielu seguma pārbūves darbiem.

2020. gadā Liepājas pilsētas pašvaldība ir paredzējusi realizēt vairākus projektus, kuru ietvaros ir plānots atjaunot infrastruktūru sekojošas ielās vai ielu posmos:

  • Baseina ielā posmā no Raiņa ielas līdz namam Nr.41 – ūdensvads;
  • Laivu ielā – kanalizācijas kolektors;
  • L.Paegles ielā posmā no Ūliha ielas līdz Liepu ielai – ūdensvads un kanalizācijas kolektors;
  • A.Klints ielā posmā no K.Valdemāra ielas līdz Alejas ielai - ūdensvads un kanalizācijas kolektors;
  • Rožu ielā posmā no Ūliha ielas līdz Liepu ielai – kanalizācijas kolektors;
  • Tosmares ielā posmā no F.Grīniņa ielas līdz Metalurgu iela - ūdensvads un kanalizācijas kolektors.

Ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu izbūve būs iespējama tikai tādā gadījumā, ja Liepājas pilsētas pašvaldībai izdosies noslēgt būvdarbu līgumus un uzsākt ielas seguma atjaunošanu saskaņā ar plānoto. 

2020. gadā SIA “Liepājas ūdens” plāno veikt ūdensapgādes cauruļvadu izbūves darbus sekojošās ielās un ielu posmos: 

  • Baseina ielā posmā no ēkas Nr.19 līdz ēkai Nr.23/25
  • Caunu ielā posmā no ēkas Nr.24 līdz ēkai Nr.30.

Būvdarbus plānots realizēt, izmantojot SIA “Liepājas ūdens” finanšu līdzekļus. Taču projektu veiksmīga realizācija un pietiekams līdzekļu apjoms, būs atkarīgs no tā, kā uzlabosies ekonomiskā situācija valstī pēc COVID-19 izraisītās krīzes un kā tā mainīsies turpmākos mēnešos.