Decentralizētās kanalizācijas sistēmas

 

2017. gada 1. jūlijā SIA “Liepājas ūdens” uzsāka Liepājas pilsētas decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju.

2018. gada 27. jūnijā Latvijas Republikas Ministru kabinets pieņēma noteikumus Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” (atvērt šeit)

2019. gada 20. decembrī Liepājas pilsētas dome pieņēma saistošos noteikumus Nr.27 “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas kārtību Liepājas pilsētā” (atvērt šeit)

2019. gada 18. jūnijā SIA “Liepājas ūdens” un Liepājas pilsētas pašvaldība noslēdza deleģēšanas līgumu saskaņā, ar kuru, LU tiek deleģēts veikt no pašvaldības autonomajām funkcijām izrietošus pārvaldes uzdevumus, tai skaitā decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidošanu un uzturēšanu un decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas prasību ievērošanas kontroli.

SIA “Liepājas ūdens” plāno veikt decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsekošanu, lai pārbaudītu, kā tiek ievērotas decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas prasības. Īpašniekiem savlaicīgi tiks nosūtīta vēstule ar informāciju. Uzņēmuma pārstāvis sazvanīsies ar decentralizētas kanalizācijas sistēmas īpašnieku, lai vienotos par apsekošanai piemērotāko laiku.