Kur var norēķināties?

Abonents samaksu var veikt gan skaidrā naudā, gan veicot pārskaitījumu vai norēķinoties ar i-bankas starpniecību, obligāti norādot līguma vai rēķina numuru, jebkurā bankā uz sekojošiem kontiem:

  • „Luminor Bank AS” Liepājas filiāle, kods RIKO LV 2X

 Konta Nr. LV15RIKO0002010306502

  • „Luminor Bank AS” Latvijas filiāle, kods NDEA LV 2X

Konta Nr. LV44NDEA0000082352954

  • AS „Swedbank” filiāle „Kurzeme”, kods HABA LV 22

Konta Nr. LV64HABA0001408046222

  • AS SEB Banka Liepājas filiāle, kods UNLALV2X

Konta Nr. LV82UNLA0012010467064

Samaksu skaidrā naudā var veikt arī Abonentu daļas kasē SIA „Liepājas ūdens” K.Valdemāra ielā 12, Liepājā.

Kases darba laiks

P.O.T.C. 08.00 – 17.00; 

Piektdien no 08.00 – 14.00