Dzeramā ūdens kvalitāte

 

Dzeramā ūdens kvalitāti Liepājas pilsētā kontrolē SIA “Liepājas ūdens” Centrālā testēšanas laboratorija, akreditēta Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā pēc LVS EN ISO/IEC 17025:2017, akreditācijas apliecības Nr. LATAK-T-139-21-98.

Liepājas pilsētas centralizētās ūdensapgādes tīklos padotā dzeramā ūdens kvalitāte kopš 2000. gada, kad tika izbūvētās atdzelžošanas iekārtas, ir atbilstoša LR MK Noteikumiem Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (atvērt šeit) un ir saskaņā ar ES Direktīvas 98/83/EK Par dzeramā ūdens kvalitāti.

 

Parametri

SIA “Liepājas ūdens” dati

Eiropas Padomes Direktīva

98/83/EC prasības

Dzeramais ūdens pirms atdzelžošanas  

Dzeramais ūdens pēc atdzelžošanas  

Dzelzs mg/l

             2,0 (max)

<0,014

0,2

 

Dzeramā ūdens paraugi regulāri tiek ņemti ūdens ieguves vietās, sūkņu stacijās un   ūdensapgādes sadales tīklos. Var droši apgalvot – ūdens kvalitāte Liepājā ir ļoti laba un tā ir nemainīgi atbilstoša normatīvo aktu prasībām.

 

Liepājas dzeramā ūdens kvalitātes rādītāji:

Dzeramā ūdens kvalitātes pārbaudes rezultāti 2021.gada septembrī (ATVĒRT ŠEIT)

Dzeramā ūdens kvalitātes pārbaudes rezultāti 2021.gada augustā (ATVĒRT ŠEIT)

Dzeramā ūdens kvalitātes pārbaudes rezultāti 2021.gada jūlijā (ATVĒRT ŠEIT)

Dzeramā ūdens kvalitātes pārbaudes rezultāti 2021.gada jūnijā (ATVĒRT ŠEIT)

Dzeramā ūdens kvalitātes pārbaudes rezultāti 2021.gada maijā (ATVĒRT ŠEIT)

Dzeramā ūdens kvalitātes pārbaudes rezultāti 2021.gada aprīlī (ATVĒRT ŠEIT)

Dzeramā ūdens kvalitātes pārbaudes rezultāti 2021.gada martā (ATVĒRT ŠEIT)

Dzeramā ūdens kvalitātes pārbaudes rezultāti 2021.gada februārī (ATVĒRT ŠEIT)

Dzeramā ūdens kvalitātes pārbaudes rezultāti 2021.gada janvārī (ATVĒRT ŠEIT)

Dzeramā ūdens kvalitātes pārbaudes rezultāti 2020. gada decembrī (ATVĒRT ŠEIT)

Dzeramā ūdens kvalitātes pārbaudes rezultāti 2020. gada oktobrī (ATVĒRT ŠEIT)

Dzeramā ūdens kvalitātes pārbaudes rezultāti 2020. gada septembrī (ATVĒRT ŠEIT)

Dzeramā ūdens kvalitātes pārbaudes rezultāti 2020. gada augustā (ATVĒRT ŠEIT)

Dzeramā ūdens kvalitātes pārbaudes rezultāti 2020. gada jūnijā (ATVĒRT ŠEIT)

 

Dzeramā ūdens kvalitātes pārbaudes rezultāti 2019. gada augustā:

Alsungas ielā (ATVĒRT ŠEIT)

Ventas ielā (ATVĒRT ŠEIT)