Ekspluatācijā pieņemti divi objekti projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta”

Publicēts 2018. gada 9. janvārī

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ turpina Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizāciju. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir 2 325 400,0 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (72,72%) ir 1 691 100,00 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (27,28%) ir 634 300,00 EUR apmērā.

Pērnā gada nogalē ir pieņemti ekspluatācijā divi objekti, kas tika izbūvēti SIA “Liepājas ūdens” un AS “UPB” noslēgtajā būvdarbu līgumā “Uzlabojumi kanalizācijas sistēmās Liepājā”. Līgums tiek realizēts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’.

 


Dzeram ūdeni no krāna!

Publicēts 2017.gada 13. decembrī

 

Tā nu tas ir, ka ik dienu cilvēkam nepieciešams dzert tīru un svaigu ūdeni. Latvijā dzeramo ūdeni pārsvarā iegūst no pazemes, arī Liepāja nav izņēmums. Dzeramo ūdeni Liepājas pilsētas centralizētai ūdensapgādei SIA „Liepājas ūdens” iegūst no ūdensgūtnēm „Aistere” un „Otaņķi”, kas atrodas 11 km un 18 km attālumā no pilsētas. Pavisam kopā ūdens ieguvei tiek izmantoti 24 artēziskie urbumi, kuru dziļums ir 100 - 450 metriem.

No dziļurbumiem iegūtais dzeramais ūdens Liepājas pilsētai tiek padots pēc apstrādes bioloģiskajās atdzelžošanas iekārtās, izmantojot dabisku materiālu – speciāli granulētu smilti. Ūdenim netiek pievienotas nekādas ķimikālijas un tas netiek pakļauts nekādai ķīmiskai apstrādei, tādēļ tajā ir saglabājušās visas minerālvielas un sāļi, kas ir tik nepieciešami cilvēka veselībai. 


Paziņojums par jaunu centralizētās kanalizācijas sistēmas tīklu pieņemšanu ekspluatācijā

Publicēts 2017. gada 10. novembrī

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ turpina Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizāciju. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir 2 325 400,0 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (72,72%) ir 1 691 100,00 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (27,28%) ir 634 300,00 EUR apmērā

 


 

 Ekspluatācijā pieņemti trīs objekti projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta”

 Publicēts: 2017. gada 4. oktobrī

 

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ turpina Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizāciju. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir 2 325 400,0 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (72,72%) ir 1 691 100,00 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (27,28%) ir 634 300,00 EUR apmērā.

Pagājušajā nedēļā ir pieņemti ekspluatācijā trīs objekti, kas tika izbūvēti SIA “Liepājas ūdens” un AS “UPB” noslēgtajā būvdarbu līgumā “Uzlabojumi kanalizācijas sistēmās Liepājā”. Līgums tiek realizēts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’.


Turpinās būvdarbi līgumā “Uzlabojumi kanalizācijas sistēmā Liepājā”

Publicēts 2017.gada 24. augustā

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ uzsākusi Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizāciju. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir 2 325 400,0 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (72,72%) ir 1 691 100,00 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (27,28%) ir 634 300,00 EUR apmērā.

Visu vasaru dažādās Liepājas ielās notiek jaunu kanalizācijas tīklu izbūve vai pārbūve, daļa plānoto būvdarbu, ko šobrīd Liepājā veic AS “UPB”, jau ir pabeigti, atlicis vien atjaunot ielu segumus būvdarbu vietās un nodot objektus ekspluatācijā. Jauni kanalizācijas kolektori ir izbūvēti Krūmu, Jāņa Asara, Kviešu ielās, Saldus, Nidas, Gaujas prospektā, Rojas, Vaiņodes, Dorupes, Caunu, Egļu un Dzērves ielas posmos. Tāpat Sabiles, Abavas, Rendas ielās izbūvēti kanalizācijas tīkli, bet Brīvības ielas posmā – kanalizācijas spiedvads.