Paziņojums par jaunu centralizētās kanalizācijas sistēmas tīklu pieņemšanu ekspluatācijā

Publicēts 2018.gada 9. janvārī

 

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ turpina Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizāciju. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir 2 325 400,0 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (72,72%) ir 1 691 100,00 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (27,28%) ir 634 300,00 EUR apmērā.

SIA “Liepājas ūdens”, ņemot vērā Liepājas pilsētas domes saistošos noteikumus Nr.12 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Liepājas pilsētā”, informē nekustamā īpašuma īpašniekus par jaunu centralizētās kanalizācijas sistēmas tīklu pieņemšanu ekspluatācijā.

SIA “Liepājas ūdens” un AS “UPB” noslēgtajā būvdarbu līgumā Nr.010-1 “Uzlabojumi kanalizācijas sistēmās Liepājā” ir pieņemti ekspluatācijā sekojoši objekti:

  1. kanalizācijas kolektoru ar pievadiem ielu sarkano līniju robežās un sūkņu stacijas būvniecība Liepājā, Brīvības un Sabiles ielu rajonā (Brīvības, Sabiles, Rendas, Abavas ielā un 14. novembra bulvārī;
  2. kanalizācijas kolektora būvniecība ar pievadiem ielu sarkano līniju robežās Liepājā, Skuju, Rubeņu, Namdaru, Upmales ielā.

SIA “Liepājas ūdens” lūdz nekustamā īpašuma īpašniekus, kuru nekustamie īpašumi atrodas iepriekš minētajās ielās un kuri vēl nesaņem centralizētus ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus, ierasties uzņēmuma tehniskajā daļā, lai saņemtu tehniskos noteikumus pievadu izbūvei, kā arī informāciju par nepieciešamajām turpmākajām darbībām, lai noslēgtu sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumu.


Ekspluatācijā pieņemti divi objekti projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta”

Publicēts 2018. gada 9. janvārī

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ turpina Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizāciju. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir 2 325 400,0 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (72,72%) ir 1 691 100,00 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (27,28%) ir 634 300,00 EUR apmērā.

Pērnā gada nogalē ir pieņemti ekspluatācijā divi objekti, kas tika izbūvēti SIA “Liepājas ūdens” un AS “UPB” noslēgtajā būvdarbu līgumā “Uzlabojumi kanalizācijas sistēmās Liepājā”. Līgums tiek realizēts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’.

 


Dzeram ūdeni no krāna!

Publicēts 2017.gada 13. decembrī

 

Tā nu tas ir, ka ik dienu cilvēkam nepieciešams dzert tīru un svaigu ūdeni. Latvijā dzeramo ūdeni pārsvarā iegūst no pazemes, arī Liepāja nav izņēmums. Dzeramo ūdeni Liepājas pilsētas centralizētai ūdensapgādei SIA „Liepājas ūdens” iegūst no ūdensgūtnēm „Aistere” un „Otaņķi”, kas atrodas 11 km un 18 km attālumā no pilsētas. Pavisam kopā ūdens ieguvei tiek izmantoti 24 artēziskie urbumi, kuru dziļums ir 100 - 450 metriem.

No dziļurbumiem iegūtais dzeramais ūdens Liepājas pilsētai tiek padots pēc apstrādes bioloģiskajās atdzelžošanas iekārtās, izmantojot dabisku materiālu – speciāli granulētu smilti. Ūdenim netiek pievienotas nekādas ķimikālijas un tas netiek pakļauts nekādai ķīmiskai apstrādei, tādēļ tajā ir saglabājušās visas minerālvielas un sāļi, kas ir tik nepieciešami cilvēka veselībai. 


Paziņojums par jaunu centralizētās kanalizācijas sistēmas tīklu pieņemšanu ekspluatācijā

Publicēts 2017. gada 10. novembrī

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ turpina Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizāciju. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir 2 325 400,0 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (72,72%) ir 1 691 100,00 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (27,28%) ir 634 300,00 EUR apmērā

 


 

 Ekspluatācijā pieņemti trīs objekti projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta”

 Publicēts: 2017. gada 4. oktobrī

 

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ turpina Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizāciju. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir 2 325 400,0 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (72,72%) ir 1 691 100,00 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (27,28%) ir 634 300,00 EUR apmērā.

Pagājušajā nedēļā ir pieņemti ekspluatācijā trīs objekti, kas tika izbūvēti SIA “Liepājas ūdens” un AS “UPB” noslēgtajā būvdarbu līgumā “Uzlabojumi kanalizācijas sistēmās Liepājā”. Līgums tiek realizēts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’.