KONKURSS "KATRS PILIENS IR VĒRTĪBA"! 

Paublicēts: 2018.gada 22.martā

 

22. martā Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas asociācija (LŪKA) izsludina video rullīšu konkursu skolas vecuma bērniem un jauniešiem “Katrs piliens ir vērtība”, kura mērķis ir aicināt bērnus, skolotājus un izglītības iestāžu vadītājus domāt par ūdens lietošanas paradumiem. Ar konkursa noteikumiem var iepazīties LŪKA mājas lapā www.lwwwwa.lv

 

Vienlaikus LŪKA  uzsāk kampaņu “Ū-Vitamīns”. 

 

“Ū-Vitamīns” būs simbols, kurš  kalpos kā vēstnesis- šeit ir pieejams krāna ūdens bezmaksas- glāze, lai padzertos vai lai uzpildītu Jūsu ūdens pudeli.

 

Kampaņu uzsāka uzņēmēju grupa “ Innocent coffee, Rocket bean rostery u.c.” un kampaņa sākas 22. Martā- LŪKA atbalsta šī pasākuma virzienu par dzeramā ūdens no krāna lietošanas sekmēšanu un turpmāk lems par iesaistīšanos kampaņā.

 


22. MARTS - PASAULES ŪDENS DIENA​ 

Publicēts: 2018.gada 20.martā

 

Katru gadu 22. martā tiek atzīmēta Pasaules ūdens diena. Pirmo reizi Pasaules ūdens dienas atzīmēšana tika ierosināta 1992. gadā, kad Riodežaneiro notika Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) konference „Vide un attīstība”. Kopš tā laika katru gadu šajā dienā tiek pievērsta uzmanība globālām  problēmām, kas saistītas ar dzeramo ūdeni, ūdens piesārņojumu un citiem jautājumiem, kas tieši ietekmē ūdens izmantošanu un pieejamību pasaulē. Šogad Pasaules ūdens dienas tēma ir „ŪDENS DABA” un jautājums - kā mēs varam izmantot dabā atrodamus veidus, lai risinātu 21.gadsimta problēmas, kas saistītas ar ūdeni? Atbilde ir dabā. Vairāk informācijas: worldwaterday.org

Ūdenim piemīt šī lieliskā īpašība un dabas bezmaksas dāvana cilvēkiem – spēja aprites ciklā bioloģiski attīrīties un atjaunoties. Liepājā dzeramais ūdens tiek iegūts no dziļurbumiem. Iegūtais ūdens patērētājiem tiek padots pēc apstrādes bioloģiskajās atdzelžošanas iekārtās, izmantojot dabisku materiālu – speciāli granulētu smilti. Ūdenim netiek pievienotas nekādas ķimikālijas un tas netiek pakļauts nekādai ķīmiskai apstrādei, tādēļ tajā ir saglabājušās visas minerālvielas un sāļi, kas ir tik nepieciešami cilvēka veselībai.

 

Arī šogad SIA "Liepājas ūdens" vēlas vērst iedzīvotāju, jo īpaši jauniešu, uzmanību ūdenim, ko ikdienā lietojam. Esam sagatavojuši informatīvus plakātus par Ūdens dienu un aicinām skolu visu priekšmetu skolotājus veltīt dažas minūtes ŪDENIM, pastāstot par tā nozīmi konkrētā priekšmeta kontekstā vai aicinot skolēnus pildīt ar ūdeni saistītus uzdevumus. Aktīvākos un atsaucīgākos sagaida pārsteiguma balvas!

 

22. marts ir diena, kad aicinām ikvienu atcerēties to, ka šī tik pierastā, bet tik nepieciešamā dabas bagātība – ūdens, ir sargājama un taupāma! Zināt un atcerēties, ka Liepājā dzeramais ūdens ir garšīgs un kvalitatīvs! Mēs, SIA „Liepājas ūdens” darbinieki, strādājam tā, lai ūdens būtu dzidrs un tīrs vienmēr, tāds, kādu Jūs to redzat un jūtat šobrīd.

Novērtēsim to, kas mums, liepājniekiem, dots!


Paziņojums par jaunu centralizētās kanalizācijas sistēmas tīklu pieņemšanu ekspluatācijā

Publicēts 2018.gada 9. janvārī

 

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ turpina Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizāciju. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir 2 325 400,0 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (72,72%) ir 1 691 100,00 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (27,28%) ir 634 300,00 EUR apmērā.

SIA “Liepājas ūdens”, ņemot vērā Liepājas pilsētas domes saistošos noteikumus Nr.12 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Liepājas pilsētā”, informē nekustamā īpašuma īpašniekus par jaunu centralizētās kanalizācijas sistēmas tīklu pieņemšanu ekspluatācijā.

SIA “Liepājas ūdens” un AS “UPB” noslēgtajā būvdarbu līgumā Nr.010-1 “Uzlabojumi kanalizācijas sistēmās Liepājā” ir pieņemti ekspluatācijā sekojoši objekti:

  1. kanalizācijas kolektoru ar pievadiem ielu sarkano līniju robežās un sūkņu stacijas būvniecība Liepājā, Brīvības un Sabiles ielu rajonā (Brīvības, Sabiles, Rendas, Abavas ielā un 14. novembra bulvārī;
  2. kanalizācijas kolektora būvniecība ar pievadiem ielu sarkano līniju robežās Liepājā, Skuju, Rubeņu, Namdaru, Upmales ielā.

SIA “Liepājas ūdens” lūdz nekustamā īpašuma īpašniekus, kuru nekustamie īpašumi atrodas iepriekš minētajās ielās un kuri vēl nesaņem centralizētus ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus, ierasties uzņēmuma tehniskajā daļā, lai saņemtu tehniskos noteikumus pievadu izbūvei, kā arī informāciju par nepieciešamajām turpmākajām darbībām, lai noslēgtu sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumu.


Ekspluatācijā pieņemti divi objekti projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta”

Publicēts 2018. gada 9. janvārī

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ turpina Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizāciju. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir 2 325 400,0 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (72,72%) ir 1 691 100,00 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (27,28%) ir 634 300,00 EUR apmērā.

Pērnā gada nogalē ir pieņemti ekspluatācijā divi objekti, kas tika izbūvēti SIA “Liepājas ūdens” un AS “UPB” noslēgtajā būvdarbu līgumā “Uzlabojumi kanalizācijas sistēmās Liepājā”. Līgums tiek realizēts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’.

 


Dzeram ūdeni no krāna!

Publicēts 2017.gada 13. decembrī

 

Tā nu tas ir, ka ik dienu cilvēkam nepieciešams dzert tīru un svaigu ūdeni. Latvijā dzeramo ūdeni pārsvarā iegūst no pazemes, arī Liepāja nav izņēmums. Dzeramo ūdeni Liepājas pilsētas centralizētai ūdensapgādei SIA „Liepājas ūdens” iegūst no ūdensgūtnēm „Aistere” un „Otaņķi”, kas atrodas 11 km un 18 km attālumā no pilsētas. Pavisam kopā ūdens ieguvei tiek izmantoti 24 artēziskie urbumi, kuru dziļums ir 100 - 450 metriem.

No dziļurbumiem iegūtais dzeramais ūdens Liepājas pilsētai tiek padots pēc apstrādes bioloģiskajās atdzelžošanas iekārtās, izmantojot dabisku materiālu – speciāli granulētu smilti. Ūdenim netiek pievienotas nekādas ķimikālijas un tas netiek pakļauts nekādai ķīmiskai apstrādei, tādēļ tajā ir saglabājušās visas minerālvielas un sāļi, kas ir tik nepieciešami cilvēka veselībai.