Kļūstiet par mūsu abonentu un saņemiet kvalitatīvus pakalpojumus! 

 

 

Lasīt vairāk par pakalpojumiem, to saņemšanas iespējām un cenām...


 

22. marts - Pasaules ūdens diena

Katru gadu 22. martā tiek atzīmēta Pasaules ūdens diena. Pirmo reizi Pasaules ūdens dienas atzīmēšana tika ierosināta 1992. gadā, kad Riodežaneiro notika Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) konference „Vide un attīstība”. Katru gadu šajā dienā tiek pievērsta uzmanība problēmām pasaulē, kas saistītas ar dzeramo ūdeni.

ANO un tās sabiedrotās valstis katru gadu šo dienu velta tam, lai problēmas aktualizētu un veicinātu taupīgu dzeramā ūdens resursu izmantošanu visā pasaulē, ne tikai šodienas skatījumā, bet arī nākotnē. Vēl šajā dienā tiek veidotas kampaņas, lai aicinātu palīdzēt mazāk attīstītām valstīs, kur  dzeramā ūdens resursu trūkums ir aktuāla problēma.

Šogad Pasaules ūdens dienas tēma ir „Ūdens un darbs”.


Kvalitātes Vadības Sistēmas audits

 

Publicēts: 2016. gada 16. februārī

 

Šogad aprit 10 gadi, kopš SIA „Liepājas ūdens” ir ieviesta Kvalitātes Vadības Sistēma (KVS). No 2016. gada 3. - 5. februārim uzņēmumā notika KVS Pārsertifikācijas  audits, kura laikā vairāki starptautiskās auditoru kompānijas ”Det Norske Veritas Latvia” (DNV) auditori vērtēja tās efektivitāti uzņēmumā.

Auditā tika pārskatītas visas KVS būtiskās sastāvdaļas un, pamatojoties uz audita laikā gūtajiem pierādījumiem, tika secināts, ka uzņēmumā KVS tiek uzturēta atbilstoši visām standarta un labās prakses prasībām.


,

Šeit varat iepazīties ar jaunumiem, kas attiecas uz ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu lietotājiem 2016. gadā, kā arī atskatīties uz SIA “Liepājas ūdens” paveikto 2015. gadā. 

 

Jauns likums

Aicinām ikvienu ūdenssaimniecību pakalpojumu lietotāju iepazīties ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu, kas stājās spēkā 2016. gada 1. janvārī. Šā likuma mērķis ir veicināt kvalitatīvu un vides prasībām atbilstošu ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību, lai nodrošinātu pakalpojumu lietotājus ar nepārtrauktiem un drošiem pakalpojumiem, līdzsvarojot vides aizsardzības, dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas un sabiedrības ekonomiskās intereses.

Šis likums nosaka:

 


SIA “Liepājas ūdens” ieguldījums Liepājas attīstībā 

 

Publicēts 2015. gada 10. decembrī

 

Atbildes sniedz SIA “Liepājas ūdens”

Attīstības daļas vadītāja Sandra Dejus.

 

 

Šogad aprit 21 gads, kopš SIA „Liepājas ūdens” īsteno vērienīgus ūdenssaimniecības attīstības projektus, piesaistot un izmantojot finansējumu no dažādiem avotiem. Kā pirmais projekts no 1995. - 1999. gadam tika realizēts „Liepājas vides projekts”. Tas bija vispār pirmais