Tuvojas noslēgumam būvdarbi līgumā “Kanalizācijas tīkla paplašināšana Liepājā, 6. kārta, Nr.010-2”

Publicēts: 2020.gada 2. jūnijā

 

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ turpina Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizāciju. Projekta  kopējās  izmaksas bez PVN ir 1 861 672,0 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (71,58%) ir 1 332 585,0 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (28,42%) ir 529 087,0 EUR apmērā

Ir pabeigti jaunu kanalizācijas cauruļvadu izbūves darbi Ceriņu, Magoņu, Upeņu un, Ķiršu ielās Liepājā. Būvdarbi tika realizēti SIA “Liepājas ūdens” un AS “UPB” noslēgtā būvdarbu līguma “Kanalizācijas tīkla paplašināšana Liepājā, 6. kārta, Nr.010-2” ietvaros.

Ir izbūvēti jauni centralizētās kanalizācijas cauruļvadi 1,2 km garumā ielās, kur līdz šim nebija pieejami centralizētie kanalizācijas pakalpojumi. Visi jaunie cauruļvadi ir izbūvēti kopā ar kanalizācijas pievadiem ielu sarkano līniju robežās. Šobrīd notiek izpildes dokumentācijas saskaņošana un objekts tiek gatavots nodošanai ekspluatācijā, kas plānota jūnija mēnesī.

Esam gandarīti par mūsu ilggadējā partnera AS “UPB” darbu. Visi līgumā paredzētie būvdarbi tika veikti labā kvalitātē, profesionāli, ievērojot būvdarbu izpildes laika grafiku un iekļaujoties līgumā noteiktajā finansējumā.