Ekskursijas SIA “Liepājas ūdens” 

Aktualizēts 2016. gada 30. augustā

Atkal ir klāt rudens un SIA „Liepājas ūdens” arī šogad aicina visus interesentus apmeklēt uzņēmuma objektus!

Atnākot varēsiet uzzināt, no kurienes dzeramais ūdens nonāk Liepājā, kā tas tiek attīrīts un kur paliek izlietnē vai podā noskalotais ūdens. Ekskursiju ietvaros ir iespējams apmeklēt gan dzeramā ūdens attīrīšanas un padošanas ietaises, gan laboratoriju, kur pārbauda dzeramā ūdens kvalitāti, gan arī notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. SIA „Liepājas ūdens” pārstāvji pastāstīs visu par ūdens ceļu no pazemes dzīlēm līdz nonākšanai atpakaļ dabā.

 


Uzlabojumi notekūdeņu attīrīšanas iekārtās 

Publicēts 2016. gada 1. augustā

 

Visus Liepājas pilsētā savāktos notekūdeņus attīra Liepājas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, kas atrodas Baltijas jūras krastā Šķēdē.

Notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģisko procesu nodrošina daudz un dažādas iekārtas, kuras tiek ekspluatētas nepārtrauktā režīmā. Tādēļ loti būtiski ir, lai iekārtu ekspluatācija būtu ar augstu efektivitāti. Šajā sakarā SIA “Liepājas ūdens” regulāri vāc datus, veic aprēķinus un meklē risinājumus, lai panāktu elektroenerģijas un attiecīgi arī izmaksu ekonomiju. Šogad tika pieņemt lēmums veikt uzlabojumus NAI otrreizējo nostādinātāju dūņu kamerās.

Kādēļ bija nepieciešams veikt uzlabojumus?

 


SIA "Liepājas ūdens" pakalpojumi, piedāvājumi, investīcijas

Publicēts 2016. gada 6. jūnijā

 

SIA “Liepājas ūdens” pamatdarbība ir sabiedrisko pakalpojumu sniegšana Liepājas pilsētā. Un tas ir - dzeramā ūdens ieguve, sagatavošana, piegāde pilsētas iedzīvotājiem, uzņēmumiem, iestādēm un organizācijām, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana, kā arī pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspluatāciju. Uzņēmuma galvenie darbības un attīstības virzieni ir vērsti uz to, lai sniegtie pakalpojumi būtu kvalitatīvi, atbilstoši Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām.   

Uzņēmuma kvalitātes vadības sistēma atbilst standarta ISO 9001:2008 prasībām. To apliecina 2016. gada 9. februārī atkārtoti saņemtais Atzīšanas sertifikāts Nr. 194855-2016-AQ-LVA FINAS, ko izsniedza starptautiska auditoru kompānija „DNV GL Business Assurance

 

PAKALPOJUMI

SIA “Liepājas ūdens” 2015. gadā saražotais dzeramā ūdens apjoms bija 3 167 450 m3 un kopējais gadā attīrīto notekūdeņu apjoms - 6 689 963 m3. Uzņēmums, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, nodrošina iespēju saņemt nepārtrauktus un kvalitatīvus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus 4 899 abonentiem, no tiem - 3426 privātām dzīvojamām mājām, 923 objektiem, kuros tiek veikta dažāda veida komercdarbība, 549  mājām, kuras ir nodotas Liepājas namu apsaimniekotājiem.


Vai Tu zināji, ka ... 

 

Publicēts 2016. gada 17. maijā

 

Liepājas Karostas ūdenstornis Ģenerāļa Jāņa Baloža ielā 29 ir izcils divdesmitā gadsimta industriālās daļas apbūves objekts. 2010. gadā Liepājas Karostas ūdenstornis tika iekļauts valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā industriālais piemineklis un tā īpašnieks ir SIA “Liepājas ūdens”.

2016. gadā SIA “Liepājas ūdens” ir noslēgusi līgumu un pašreiz notiek būvprojekta izstrāde, tai skaitā arhitektoniski mākslinieciskā izpēte, ūdenstorņa konservācijai, lai tiktu noteikti pasākumi, kas būtu nepieciešami, lai uzturētu un saglabātu ūdenstorņa vēsturisko vērtību.

Pat bez papildus aprīkojuma, izņemot drošības pasākumus, tornis var tikt izmantots industriālo kultūras mantojuma popularizēšanā un tūrisma apritē.


Kļūstiet par mūsu abonentu un saņemiet kvalitatīvus pakalpojumus! 

 

 

Lasīt vairāk par pakalpojumiem, to saņemšanas iespējām un cenām...