2015. gada 24. novembris

Projekts ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 5. kārta’’

 

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ turpina realizēt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 5. kārta’’. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1,83 miljoni, no kuriem ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 81,9 % jeb 1,5 miljoni eiro un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzekļi ir 18,1%, kas ir 0,33 miljoni eiro.