,

Šeit varat iepazīties ar jaunumiem, kas attiecas uz ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu lietotājiem 2016. gadā, kā arī atskatīties uz SIA “Liepājas ūdens” paveikto 2015. gadā. 

 

Jauns likums

Aicinām ikvienu ūdenssaimniecību pakalpojumu lietotāju iepazīties ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu, kas stājās spēkā 2016. gada 1. janvārī. Šā likuma mērķis ir veicināt kvalitatīvu un vides prasībām atbilstošu ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību, lai nodrošinātu pakalpojumu lietotājus ar nepārtrauktiem un drošiem pakalpojumiem, līdzsvarojot vides aizsardzības, dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas un sabiedrības ekonomiskās intereses.

Šis likums nosaka:

 


SIA “Liepājas ūdens” ieguldījums Liepājas attīstībā 

 

Publicēts 2015. gada 10. decembrī

 

Atbildes sniedz SIA “Liepājas ūdens”

Attīstības daļas vadītāja Sandra Dejus.

 

 

Šogad aprit 21 gads, kopš SIA „Liepājas ūdens” īsteno vērienīgus ūdenssaimniecības attīstības projektus, piesaistot un izmantojot finansējumu no dažādiem avotiem. Kā pirmais projekts no 1995. - 1999. gadam tika realizēts „Liepājas vides projekts”. Tas bija vispār pirmais


2015. gada 24. novembris

Projekts ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 5. kārta’’

 

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ turpina realizēt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 5. kārta’’. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1,83 miljoni, no kuriem ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 81,9 % jeb 1,5 miljoni eiro un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzekļi ir 18,1%, kas ir 0,33 miljoni eiro.