Projektu pēc ieviešanas pārbaudes vizīte

Publicēts: 2017. gada 5. jūlijā

 

Jūnijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda atbildīgā iestāde, veica pārbaudi SIA “Liepājas ūdens”, lai pārbaudītu projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 3. kārta” un „Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 4. kārta” pēc ieviešanas prasību izpildi.

 


Būvdarbi, realizējot līgumu “Uzlabojumi kanalizācijas sistēmā Liepājā” turpinās

Publicēts: 2017. gada 4. jūlijā

 

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ uzsākusi Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizāciju. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir 2 325 400,0 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (72,72%) ir 1 691 100,00 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (27,28%) ir 634 300,00 EUR apmērā.


Izstāde Karostas ūdenstornī

Publicēts: 2017. gada 14. jūnijā

No 14. līdz 18. jūnijam Karostas ūdenstornī notiek Liepājas Universitātes jauno mediju mākslas programmas bakalaura un maģistra studentu izstāde “NEBULA” (no latīņu valodas: Miglājs), apvienojot 20.gs. sākuma arhitektūru ar 21.gs. jaunākajām tehnoloģijām.

Tajā būs apskatāmi 10 jauno mākslinieku darbi, kas sapludina mākslas un zinātnes robežas. Mākslinieki pētījuši tādas pašlaik sabiedrībā aktuālas, bet “miglainas” parādības, kā personīgo datu drošība tīmeklī, dzimuma identitātes neskaidrība, vairs nenosakāmās robežas starp dabu un kultūru, un izpētes rezultātus skatītājam pasniedz ne vien konceptuāli, bet arī tieši un jutekliski uztveramā formā – kā audiovizuālus mākslas darbus.


Uzsākti darbi, realizējot būvdarbu līgumu

“Uzlabojumi kanalizācijas sistēmā Liepājā”

Publicēts: 2017. gada 5. jūnijā

 

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ uzsākusi Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizāciju. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir 2 325 400,0 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (72,72%) ir 1 691 100,00 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (27,28%) ir 634 300,00 EUR apmērā.

 


SVEICAM!

 

SIA “Liepājas ūdens” valdes priekšsēdētāja Anda Dejus darbs novērtēts ar Atzinības rakstu un Piemiņas zīmi par mūža ieguldījumu inženierkomunikāciju attīstībā Latvijā

30. maijā Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība (LSGUTIS), novērtējot Anda Dejus profesionālo darbību gan kā SIA “Liepājas ūdens” valdes priekšsēdētājam, gan Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas (LŪKA) vadītājam un LSGŪTIS biedram, piešķīra  Atzinības rakstu un Piemiņas zīmi par mūža ieguldījumu ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu tehnoloģijas nozares attīstīšanā Latvijā.