Paziņojums par jaunu centralizētās kanalizācijas sistēmas tīklu pieņemšanu ekspluatācijā

Publicēts 2017. gada 10. novembrī

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ turpina Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizāciju. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir 2 325 400,0 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (72,72%) ir 1 691 100,00 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (27,28%) ir 634 300,00 EUR apmērā

 


 

 Ekspluatācijā pieņemti trīs objekti projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta”

 Publicēts: 2017. gada 4. oktobrī

 

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ turpina Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizāciju. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir 2 325 400,0 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (72,72%) ir 1 691 100,00 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (27,28%) ir 634 300,00 EUR apmērā.

Pagājušajā nedēļā ir pieņemti ekspluatācijā trīs objekti, kas tika izbūvēti SIA “Liepājas ūdens” un AS “UPB” noslēgtajā būvdarbu līgumā “Uzlabojumi kanalizācijas sistēmās Liepājā”. Līgums tiek realizēts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’.


Turpinās būvdarbi līgumā “Uzlabojumi kanalizācijas sistēmā Liepājā”

Publicēts 2017.gada 24. augustā

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ uzsākusi Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizāciju. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir 2 325 400,0 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (72,72%) ir 1 691 100,00 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (27,28%) ir 634 300,00 EUR apmērā.

Visu vasaru dažādās Liepājas ielās notiek jaunu kanalizācijas tīklu izbūve vai pārbūve, daļa plānoto būvdarbu, ko šobrīd Liepājā veic AS “UPB”, jau ir pabeigti, atlicis vien atjaunot ielu segumus būvdarbu vietās un nodot objektus ekspluatācijā. Jauni kanalizācijas kolektori ir izbūvēti Krūmu, Jāņa Asara, Kviešu ielās, Saldus, Nidas, Gaujas prospektā, Rojas, Vaiņodes, Dorupes, Caunu, Egļu un Dzērves ielas posmos. Tāpat Sabiles, Abavas, Rendas ielās izbūvēti kanalizācijas tīkli, bet Brīvības ielas posmā – kanalizācijas spiedvads.


Projektu pēc ieviešanas pārbaudes vizīte

Publicēts: 2017. gada 5. jūlijā

 

Jūnijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda atbildīgā iestāde, veica pārbaudi SIA “Liepājas ūdens”, lai pārbaudītu projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 3. kārta” un „Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 4. kārta” pēc ieviešanas prasību izpildi.

 


Būvdarbi, realizējot līgumu “Uzlabojumi kanalizācijas sistēmā Liepājā” turpinās

Publicēts: 2017. gada 4. jūlijā

 

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ uzsākusi Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizāciju. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir 2 325 400,0 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (72,72%) ir 1 691 100,00 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (27,28%) ir 634 300,00 EUR apmērā.