Turpinās būvdarbi līgumā “Uzlabojumi kanalizācijas sistēmā Liepājā”

Publicēts 2017.gada 24. augustā

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ uzsākusi Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizāciju. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir 2 325 400,0 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (72,72%) ir 1 691 100,00 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (27,28%) ir 634 300,00 EUR apmērā.

Visu vasaru dažādās Liepājas ielās notiek jaunu kanalizācijas tīklu izbūve vai pārbūve, daļa plānoto būvdarbu, ko šobrīd Liepājā veic AS “UPB”, jau ir pabeigti, atlicis vien atjaunot ielu segumus būvdarbu vietās un nodot objektus ekspluatācijā. Jauni kanalizācijas kolektori ir izbūvēti Krūmu, Jāņa Asara, Kviešu ielās, Saldus, Nidas, Gaujas prospektā, Rojas, Vaiņodes, Dorupes, Caunu, Egļu un Dzērves ielas posmos. Tāpat Sabiles, Abavas, Rendas ielās izbūvēti kanalizācijas tīkli, bet Brīvības ielas posmā – kanalizācijas spiedvads.


Projektu pēc ieviešanas pārbaudes vizīte

Publicēts: 2017. gada 5. jūlijā

 

Jūnijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda atbildīgā iestāde, veica pārbaudi SIA “Liepājas ūdens”, lai pārbaudītu projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 3. kārta” un „Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 4. kārta” pēc ieviešanas prasību izpildi.

 


Būvdarbi, realizējot līgumu “Uzlabojumi kanalizācijas sistēmā Liepājā” turpinās

Publicēts: 2017. gada 4. jūlijā

 

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ uzsākusi Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizāciju. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir 2 325 400,0 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (72,72%) ir 1 691 100,00 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (27,28%) ir 634 300,00 EUR apmērā.


Izstāde Karostas ūdenstornī

Publicēts: 2017. gada 14. jūnijā

No 14. līdz 18. jūnijam Karostas ūdenstornī notiek Liepājas Universitātes jauno mediju mākslas programmas bakalaura un maģistra studentu izstāde “NEBULA” (no latīņu valodas: Miglājs), apvienojot 20.gs. sākuma arhitektūru ar 21.gs. jaunākajām tehnoloģijām.

Tajā būs apskatāmi 10 jauno mākslinieku darbi, kas sapludina mākslas un zinātnes robežas. Mākslinieki pētījuši tādas pašlaik sabiedrībā aktuālas, bet “miglainas” parādības, kā personīgo datu drošība tīmeklī, dzimuma identitātes neskaidrība, vairs nenosakāmās robežas starp dabu un kultūru, un izpētes rezultātus skatītājam pasniedz ne vien konceptuāli, bet arī tieši un jutekliski uztveramā formā – kā audiovizuālus mākslas darbus.


Uzsākti darbi, realizējot būvdarbu līgumu

“Uzlabojumi kanalizācijas sistēmā Liepājā”

Publicēts: 2017. gada 5. jūnijā

 

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ uzsākusi Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizāciju. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir 2 325 400,0 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (72,72%) ir 1 691 100,00 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (27,28%) ir 634 300,00 EUR apmērā.