Ekspluatācijā pieņemts objekts - pabeigti būvdarbi Darbnīcu ielas dzīvojamā rajonā projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta”

 

Publicēts: 2018. gada 11. jūnijā

 

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ turpina Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizāciju. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir EUR 2 325 400,0, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (72,72%) ir EUR 1 691 100,00 un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (27,28%) ir EUR 634 300,00 apmērā.

1. jūnijā ekspluatācijā ir pieņemts objekts Darbnīcu ielas dzīvojamā rajonā, kur tika veikti būvdarbi saskaņā ar SIA “Liepājas ūdens” un AS “UPB” noslēgto būvdarbu līgumu “Uzlabojumi kanalizācijas sistēmā Liepājā”. Līgums tiek realizēts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’.

 


Ikgadējā Baltijas valstu ūdenssaimniecību konference – pieredzes apmaiņa darbības efektivizācijai

Publicēts: 2018.gada 29.maijā

 

Kā jau katru gadu, arī šogad, triju Baltijas valstu ūdenssaimniecību uzņēmumi tikās kopīgā konferencē. Šī gada konferences rīkotājvalsts bija Lietuva un no 23.maija līdz 25. maijam Palangā, tiekoties nozares vadošajiem speciālistiem, tika risināti plaša spektra jautājumi ūdenssaimniecību darbības uzlabošanai. Tika diskutēts par tādiem jautājumiem, kā būtiskākās izmaiņas dzeramā ūdens direktīvā, ūdens drošuma plāni- kvalitatīvu pakalpojumu garantēšanas kontekstā, ekonomiskie risinājumi notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas plānošanai, uzņēmumu darbinieku mūžizglītība, praktiskā pieredze tīklu apsaimniekošanā un ūdens uzskaites risinājumos, un citi ar uzņēmumu darbību saistīti jautājumi.

 


 

Turpinās būvdarbi līgumā “Uzlabojumi kanalizācijas sistēmā Liepājā”

Publicēts: 2018.gada 18.aprīlī

 

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ uzsākusi Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizāciju. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir EUR 2 325 400,0, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (72,72%) ir EUR 1 691 100,00 un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (27,28%) ir EUR 634 300,00 apmērā.

Līdz ar pavasari, ar lielāku sparu turpinās jaunu kanalizācijas tīklu un notekūdens pārsūknēšanas staciju izbūve vairākās ielās Liepājā. Būvdarbus veic AS “UPB”, ar ko SIA “Liepājas ūdens” jau pērnā gada martā noslēdza būvdarbu līgumu.


Vēlies parūpēties par mēslojumu dārzam, bet negribi par to dārgi maksāt? 


SIA „Liepājas ūdens” piedāvā dūņu kompostu par ļoti zemām cenām!

Kompostu var iegādāties Liepājas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, Lībiešu ielā33, iepriekš piezvanot. 1m3komposta cena ir 3 €/m3 + 21% PVN. (Pircējam pašām jāparūpējas par

komposta transportēšanu.) Priekšapmaksa jāveic uzņēmuma kasē SIA „Liepājas ūdens” K.Valdemāra ielā12.

Ir iespējams saņemt bez maksas izmēģinājuma komposta apjomu līdz 100 kg!

Laipni lūgti izmantot šo iespēju!

Informācija pa tālruni: 2 6128384. NAI dispečers

 

KOMPOSTĒŠANA

Kompostēšana ir bioloģisks organiskās vielas noārdīšanās process, kas notiek skābekļa klātbūtnē. Kompostēšanas procesā piedalās dažādas baktērijas, aļģes, sēnes, tārpi un citas organismu grupas.

 


Noslēgušās Pasaules ūdens dienas aktivitātes

Publicēts 2018. gada 9. aprīlī

 

SIA “Liepājas ūdens” Pasaules ūdens dienā aicināja Liepājas skolu skolotājus pievērst bērnu un jauniešu uzmanību ŪDENIM, veltot laiku tam, lai pētītu, runātu par ūdens nozīmi katra mācību priekšmeta kontekstā. Skolām tika nosūtīti arī SIA “Liepājas ūdens” sagatavots informatīvs plakāts par ūdeni, lai skolēnus rosinātu domāt par tā nozīmīgumu mūsu ikdienā.

Visaktīvāk Ūdens dienā iesaistījās Liepājas A. Puškina 2. vidusskola un Liepājas Centra sākumskola, kurās skolotāji bija parūpējušies par to, lai skolēniem diena aizritētu ūdens zīmē. SIA “Liepājas ūdens” tika saņemti gan foto un video materiāli ar skolēnu paveikto – zīmējumiem, radošajiem darbiem un pat eksperimentiem - gan arī skolotāju sagatavotie uzdevumi skolēniem, lai izceltu ūdens nozīmi visos priekšmetos.