Cauruļvadu aizsalšana un kā pret to cīnīties

Aktualizēts: 2018. gada 28.novembris

Sakarā ar to, ka gaisa temperatūra kļust arvien zemāka, vēlreiz akutalizējam rakstu par to, kā izvairīties no cauruļvadu aizsalšanas un kā rīkoties, ja cauruļvadi tomēr aizsaluši.

 

Kādi ir biežākie ūdensapgādes cauruļvadu aizsalšanas iemesli un kā no tā izvairīties?

Līdz ar  gaisa temperatūras pazemināšanos iedzīvotājiem/apsaimniekotājiem savās ēkās vajadzētu veikt profilaktisko pasākumu kopumu, lai sagatavotu ūdensvada un kanalizācijas pievadus ziemas periodam pret aizsalšanu. Pārsvarā gan ūdensvada pievads, gan kanalizācijas pievads aizsalst ja ir:


Projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta” Kanalizācijas cauruļvadu izbūves darbi šogad pabeigti

 

Publicēts 2018.gada 1.novembrī

 

 

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ turpina Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizāciju. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir EUR 2 325 400,0, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (72,72%) ir EUR 1 691 100,00 un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (27,28%) ir EUR 634 300,00 apmērā.

 

Būvdarbi SIA “Liepājas ūdens” un AS “UPB” noslēgtajā līgumā “Uzlabojumi kanalizācijas sistēmā Liepājā” ir pabeigti! Tas nozīmē, ka ir izbūvēti visi līguma ietvaros plānotie centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadi apmēram 8,2 km garumā un vairākiem simtiem pilsētas iedzīvotāju tagad ir nodrošināta iespēja saņemt centralizētus kanalizācijas pakalpojumus. 2018. gada 25. oktobrī ekspluatācijā tika pieņemts līguma pēdējais būvdarbu objekts. Būvdarbi līgumā ir pabeigti nedaudz apsteidzot plānoto laika grafiku un iekļaujoties līguma summā. Gribam atzīmēt un pateikties būvdarbu veicējam AS “UPB” par darbu organizāciju, kvalitatīvo būvdarbu izpildi un labo sadarbību.

 


 

Projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta” ekspluatācijā ir pieņemti divi objekti, izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli un viena kanalizācijas sūkņu stacija

 

Publicēts 2018.gada 13. septembrī

 

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ turpina Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizāciju. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir EUR 2 325 400,0, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (72,72%) ir EUR 1 691 100,00 un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (27,28%) ir EUR 634 300,00 apmērā.

Ekspluatācijā pieņemti divi objekti - izbūvēti kanalizācijas tīkli Siļķu, Tīklu un Lapu ielā, kā arī tīkli un jauna sūkņu stacija Ezermalas ielā. Būvdarbi tika veikti SIA “Liepājas ūdens” un AS “UPB” noslēgtā būvdarbu līguma “Uzlabojumi kanalizācijas sistēmā Liepājā” ietvaros. Līgums tiek realizēts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’.


Ekspluatācijā pieņemts objekts - izbūvēts kanalizācijas kolektors un jauna sūkņu stacija 14.novembra bulvārī projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta”

 

Publicēts: 2018. gada 6.augustā

 

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ turpina Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizāciju. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir EUR 2 325 400,0, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (72,72%) ir EUR 1 691 100,00 un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (27,28%) ir EUR 634 300,00 apmērā.

 

Ekspluatācijā ir pieņemts objekts “Kanalizācijas kolektora ar pievadiem ielu sarkano līniju robežās un sūkņu stacijas būvniecība Liepājā, 14.novembra bulvārī”. Būvdarbi tika veikti SIA “Liepājas ūdens” un AS “UPB” noslēgtā būvdarbu līguma “Uzlabojumi kanalizācijas sistēmā Liepājā” ietvaros. Līgums tiek realizēts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’.

 


VAI TU DZER KRĀNA ŪDENI IKDIENĀ?

Publicēts 2018.gada 31. jūlijā

 

 

Vai Tu dzertu ūdeni no krāna, ja zinātu, ka tas ir drošs, dzidrs, atsvaidzinošs un piemērots dzeršanai?

Liepājnieki, mēs ar pilnu atbildību varam apgalvot, ka Liepājā dzeramo ūdeni ne tikai var, bet vajag dzert no krāna, tas ir tīrs, veselīgs un ļoti gards!

Biedrība “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija” (LŪKA) kopā ar domu biedriem – Rīgas Tehnisko Universitāti (RTU) un visām tām Latvijas kafejnīcām un restorāniem, kuros dzeramais ūdens tiek piedāvāts apmeklētājiem no krāna par brīvu, ir iesaistījušies “Ū” vitamīna popularizēšanā!

 

Kas tad ir “Ū” vitamīns?

 

Tā saucas pasākumu kopums, ar kuru palīdzību gribam vecināt lielāku Latvijas iedzīvotāju uzticamību dzeramajam ūdenim no centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem. Respektīvi – dzert ūdeni no krāna, nepārmaksāt, pērkot pudeļu ūdeni veikalos un saudzēt vidi. Šāda kustība patlaban ir ļoti populāra arī citviet pasaulē, arvien vairāk cilvēku aizdomājas par tīru vidi, tās saudzēšanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm.