Ikgadējā Baltijas valstu ūdenssaimniecību konference – pieredzes apmaiņa darbības efektivizācijai

Publicēts: 2018.gada 29.maijā

 

Kā jau katru gadu, arī šogad, triju Baltijas valstu ūdenssaimniecību uzņēmumi tikās kopīgā konferencē. Šī gada konferences rīkotājvalsts bija Lietuva un no 23.maija līdz 25. maijam Palangā, tiekoties nozares vadošajiem speciālistiem, tika risināti plaša spektra jautājumi ūdenssaimniecību darbības uzlabošanai. Tika diskutēts par tādiem jautājumiem, kā būtiskākās izmaiņas dzeramā ūdens direktīvā, ūdens drošuma plāni- kvalitatīvu pakalpojumu garantēšanas kontekstā, ekonomiskie risinājumi notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas plānošanai, uzņēmumu darbinieku mūžizglītība, praktiskā pieredze tīklu apsaimniekošanā un ūdens uzskaites risinājumos, un citi ar uzņēmumu darbību saistīti jautājumi.

 


 

Turpinās būvdarbi līgumā “Uzlabojumi kanalizācijas sistēmā Liepājā”

Publicēts: 2018.gada 18.aprīlī

 

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ uzsākusi Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizāciju. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir EUR 2 325 400,0, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (72,72%) ir EUR 1 691 100,00 un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (27,28%) ir EUR 634 300,00 apmērā.

Līdz ar pavasari, ar lielāku sparu turpinās jaunu kanalizācijas tīklu un notekūdens pārsūknēšanas staciju izbūve vairākās ielās Liepājā. Būvdarbus veic AS “UPB”, ar ko SIA “Liepājas ūdens” jau pērnā gada martā noslēdza būvdarbu līgumu.

 


Noslēgušās Pasaules ūdens dienas aktivitātes

Publicēts 2018. gada 9. aprīlī

 

SIA “Liepājas ūdens” Pasaules ūdens dienā aicināja Liepājas skolu skolotājus pievērst bērnu un jauniešu uzmanību ŪDENIM, veltot laiku tam, lai pētītu, runātu par ūdens nozīmi katra mācību priekšmeta kontekstā. Skolām tika nosūtīti arī SIA “Liepājas ūdens” sagatavots informatīvs plakāts par ūdeni, lai skolēnus rosinātu domāt par tā nozīmīgumu mūsu ikdienā.

Visaktīvāk Ūdens dienā iesaistījās Liepājas A. Puškina 2. vidusskola un Liepājas Centra sākumskola, kurās skolotāji bija parūpējušies par to, lai skolēniem diena aizritētu ūdens zīmē. SIA “Liepājas ūdens” tika saņemti gan foto un video materiāli ar skolēnu paveikto – zīmējumiem, radošajiem darbiem un pat eksperimentiem - gan arī skolotāju sagatavotie uzdevumi skolēniem, lai izceltu ūdens nozīmi visos priekšmetos.

 


KONKURSS "KATRS PILIENS IR VĒRTĪBA"! 

Paublicēts: 2018.gada 22.martā

 

22. martā Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas asociācija (LŪKA) izsludina video rullīšu konkursu skolas vecuma bērniem un jauniešiem “Katrs piliens ir vērtība”, kura mērķis ir aicināt bērnus, skolotājus un izglītības iestāžu vadītājus domāt par ūdens lietošanas paradumiem. Ar konkursa noteikumiem var iepazīties LŪKA mājas lapā www.lwwwwa.lv

 

Vienlaikus LŪKA  uzsāk kampaņu “Ū-Vitamīns”. 

 

“Ū-Vitamīns” būs simbols, kurš  kalpos kā vēstnesis- šeit ir pieejams krāna ūdens bezmaksas- glāze, lai padzertos vai lai uzpildītu Jūsu ūdens pudeli.

 

Kampaņu uzsāka uzņēmēju grupa “ Innocent coffee, Rocket bean rostery u.c.” un kampaņa sākas 22. Martā- LŪKA atbalsta šī pasākuma virzienu par dzeramā ūdens no krāna lietošanas sekmēšanu un turpmāk lems par iesaistīšanos kampaņā.

 


22. MARTS - PASAULES ŪDENS DIENA​ 

Publicēts: 2018.gada 20.martā

 

Katru gadu 22. martā tiek atzīmēta Pasaules ūdens diena. Pirmo reizi Pasaules ūdens dienas atzīmēšana tika ierosināta 1992. gadā, kad Riodežaneiro notika Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) konference „Vide un attīstība”. Kopš tā laika katru gadu šajā dienā tiek pievērsta uzmanība globālām  problēmām, kas saistītas ar dzeramo ūdeni, ūdens piesārņojumu un citiem jautājumiem, kas tieši ietekmē ūdens izmantošanu un pieejamību pasaulē. Šogad Pasaules ūdens dienas tēma ir „ŪDENS DABA” un jautājums - kā mēs varam izmantot dabā atrodamus veidus, lai risinātu 21.gadsimta problēmas, kas saistītas ar ūdeni? Atbilde ir dabā. Vairāk informācijas: worldwaterday.org

Ūdenim piemīt šī lieliskā īpašība un dabas bezmaksas dāvana cilvēkiem – spēja aprites ciklā bioloģiski attīrīties un atjaunoties. Liepājā dzeramais ūdens tiek iegūts no dziļurbumiem. Iegūtais ūdens patērētājiem tiek padots pēc apstrādes bioloģiskajās atdzelžošanas iekārtās, izmantojot dabisku materiālu – speciāli granulētu smilti. Ūdenim netiek pievienotas nekādas ķimikālijas un tas netiek pakļauts nekādai ķīmiskai apstrādei, tādēļ tajā ir saglabājušās visas minerālvielas un sāļi, kas ir tik nepieciešami cilvēka veselībai.

 

Arī šogad SIA "Liepājas ūdens" vēlas vērst iedzīvotāju, jo īpaši jauniešu, uzmanību ūdenim, ko ikdienā lietojam. Esam sagatavojuši informatīvus plakātus par Ūdens dienu un aicinām skolu visu priekšmetu skolotājus veltīt dažas minūtes ŪDENIM, pastāstot par tā nozīmi konkrētā priekšmeta kontekstā vai aicinot skolēnus pildīt ar ūdeni saistītus uzdevumus. Aktīvākos un atsaucīgākos sagaida pārsteiguma balvas!

 

22. marts ir diena, kad aicinām ikvienu atcerēties to, ka šī tik pierastā, bet tik nepieciešamā dabas bagātība – ūdens, ir sargājama un taupāma! Zināt un atcerēties, ka Liepājā dzeramais ūdens ir garšīgs un kvalitatīvs! Mēs, SIA „Liepājas ūdens” darbinieki, strādājam tā, lai ūdens būtu dzidrs un tīrs vienmēr, tāds, kādu Jūs to redzat un jūtat šobrīd.

Novērtēsim to, kas mums, liepājniekiem, dots!