Vēlies parūpēties par mēslojumu dārzam, bet negribi par to dārgi maksāt? 


SIA „Liepājas ūdens” piedāvā dūņu kompostu par ļoti zemām cenām!

Kompostu var iegādāties Liepājas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, Lībiešu ielā33, iepriekš piezvanot. 1m3komposta cena ir 3 €/m3 + 21% PVN. (Pircējam pašām jāparūpējas par

komposta transportēšanu.) Priekšapmaksa jāveic uzņēmuma kasē SIA „Liepājas ūdens” K.Valdemāra ielā12.

Ir iespējams saņemt bez maksas izmēģinājuma komposta apjomu līdz 100 kg!

Laipni lūgti izmantot šo iespēju!

Informācija pa tālruni: 2 6128384. NAI dispečers

 

KOMPOSTĒŠANA

Kompostēšana ir bioloģisks organiskās vielas noārdīšanās process, kas notiek skābekļa klātbūtnē. Kompostēšanas procesā piedalās dažādas baktērijas, aļģes, sēnes, tārpi un citas organismu grupas.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 


Eseju konkurss skolēniem "Ūdeni visiem"!

Publicēts: 2019.gada 6.martā

 

Šogad, tāpat kā katru gadu, visā pasaulē 22.martā tiek atzīmēta Pasaules Ūdens diena. Pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) iniciatīvas tā pirmo reizi visā pasaulē tika atzīmēta 1993. gadā. Šī diena ir starptautiskas svinības un iespēja aicināt ikvienu pievērst uzmanību ūdens resursu nozīmei un ilgtspējīgai apsaimniekošanai, mudinot sabiedrību domāt ne vien par savas, bet arī nākamo paaudžu veselību un izdzīvošanas iespējām. Latvijā šo dienu atzīmē kopš 1996. gada.

 

Šogad Ūdens dienas devīze ir ŪDENI VISIEM! Tas sevī ietver domu, lai ikvienam cilvēkam visā pasaule būtu pieejams tīrs, gards, droši dzerams ūdens. Tas mums liekas pašsaprotami, tomēr pasaulē ir daudz vietu un ļaužu, kam tā ir milzu problēma – ūdens resursi visiem nav pietiekami. Kā izpētījusi un norāda Pasaules Ūdens Asociācija, uz zemes 2,1 miljards cilvēku nesaņem droši lietojamu dzeramo ūdeni.


Noslēgts līgums par projekta “Pašpatēriņa saules elektrostacijas uzstādīšana notekūdens attīrīšanas iekārtās Liepājā” īstenošanu

Publicēts 2019.gada 11.martā

 

SIA “Liepājas ūdens” 2019. gada 26. februārī noslēdza trīspusēju līgumu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA “Vides investīciju fonda” par projekta “Pašpatēriņa saules elektrostacijas uzstādīšana notekūdens attīrīšanas iekārtās Liepājā”, Nr. EKII-3/1 īstenošanu.

Līguma parakstīšana apstiprina to, ka projektam tiek piešķirts Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums EUR 70 000 apjomā. Pārējo projekta realizācijai nepieciešamo finansējumu nodrošinās SIA “Liepājas ūdens” no saviem uzņēmuma līdzekļiem.


Noslēgts būvdarbu līgums “Kanalizācijas tīkla paplašināšana Liepājā, 6. kārta”, Līguma Nr.010-2

Publicēts: 2019.gada 26. janvārī

 

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ turpina Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizāciju. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir 2 325 400,0 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (72,72%) ir 1 691 100,00 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (27,28%) ir 634 300,00 EUR apmērā

SIA “Liepājas ūdens” šī gada 25. februārī ar būvuzņēmēju AS “UPB” noslēdza būvdarbu līgumu. Uzņēmējs AS “UPB” tika atzīts par uzvarētāju SIA ‘Liepājas ūdens” organizētajā būvdarbu iepirkumā “Kanalizācijas tīkla paplašināšana Liepājā, 6. kārta” . Visus plānotos būvdarbus paredzēts veikt līdz 2020. gada beigām.

 


Dzersim ūdeni no krāna! Uzzini atbildes un izvēlies!

Publicēts 2018. gada 12.decembrī

 

SIA “Liepājas ūdens” nodrošina centralizētās ūdensapgādes pakalpojumus Liepājā un diendienā rūpējas par to, lai ikvienā mājā dzeramais ūdens vienmēr būtu tīrs, svaigs un drošs dzeršanai. Vien pagriežot krānu, dzeramais ūdens jau tek! Tomēr ikdienā strādājot un satiekoties ar dzeramā ūdens patērētājiem, saprotam, ka vēl arvien ir daudz un dažādu jautājumu par dzeramo ūdeni, tā kvalitāti un lietošanas paradumiem.

Normatīvo aktu izpratnē dzeramais ūdens ir virszemes un pazemes ūdens, kurš neapstrādātā veidā vai pēc speciālas sagatavošanas paredzēts patēriņam cilvēku uzturā.