SIA “Liepājas ūdens” kanalizācijas tīklos notikusi apjomīga avārija

Publicēts: 2019. gada 12. augustā

 

Naktī uz 12. augustu pie kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas Zemnieku ielā 20 iebruka kanalizācijas kolektors, paralizējot kanalizācijas sūkņu stacijas darbību. Šobrīd norit avārijas seku likvidēšanas darbi, līdz ar to slēgta satiksme Zemnieku ielā no Esperanto ielas līdz Tirgus ielai, aicinām autovadītājus būt uzmanīgiem.

Iebrukušais kanalizācijas kolektors izraisījis apjomīgu avāriju, tāpēc SIA “Liepājas ūdens” kanalizācijas noplūdes seku ātrai un efektīvai novēršanai mobilizējusi gan savus darbiniekus, gan piesaistījusi citus dienestus, kas palīdz likvidēt pašu avāriju un ierobežo iespējamās kaitējuma sekas videi.

Šobrīd notiek kanalizācijas kolektora avārijas novēršanas darbi, notekūdeņus pa apvadlīnijām novadot kanalizācijas sūkņu stacijā. “Liepājas ūdens” veic nepieciešamās darbības un ievēro prasības, lai kaitējums apkārtējai videi būtu minimāls.

Notikusī avārija neietekmē pakalpojuma nodrošinājumu “Liepājas ūdens” klientiem. Uzņēmums informēs sabiedrību par normālas darbības atjaunošanos pilsētas kanalizācijas tīklos.

 

SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS IZMAIŅAS (ATVĒRT ŠEIT)