Industriālais kultūras piemineklis “Liepājas Karostas ūdenstornis”

 

Liepājas Karostas ūdenstorņa apbūves komplekss celts laika periodā no 1903. līdz 1905. gadam kā Karostas apbūves kompleksa tehniska rakstura celtne, kuras galvenā funkcija bija apgādāt un nodrošināt Karostas teritoriju ar dzeramo ūdeni. Sarkano ķieģeļu būve ir unikāla savās industriālās arhitektūras būvformās ar Karostas apbūvei raksturīgajiem tēstu granīta bloku pamatiem un 19.,20 gadsimta industriālajiem objektiem raksturīgo celtniecības materiālu – sarkano ķieģeļu pielietojumu.

“Liepājas Karostas ūdenstornis ir raksturīga Liepājas Karostas apbūves kompleksa sastāvdaļa un šīs apbūves vertikālā dominante. Objekts ir izcils industriālās arhitektūras paraugs, kurš savās būvformās ir unikāls, salīdzinot ar citiem šīs tipoloģiskās grupas objektiem Latvijā”.

Vairāk informācija par Karostas ūdenstorni (atvērt šeit)

 

TV Kurzeme sižets SIA "Liepājas ūdens" vēsturisko ūdenstorni Karostā atver mākslas cienītājiem