Tarifi

 

Ūdensapgādes tarifs   0,62 EUR/m3

Kanalizācijas tarifs    0,91 EUR/m3

 

Tarifi apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2016. gada 24. februāra lēmumu Nr.22. Tarifi stājās spēkā 2016. gada 1. aprīlī.

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi tiek aplikti ar 21% PVN atbilstoši Latvijas Republikas likumam “Pievienotās vērtības nodokļu likums”.

Maksas aprēķinam par dzeramā ūdens piegādi un sadzīves kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu lūdzu izmantot  tabulu (ATVĒRT ŠEIT)