Ūdensapgāde

 

Centralizētās ūdensapgādes pakalpojums Liepājas pilsētā tiek nodrošināts 99,9% iedzīvotāju.

  • dzeramo ūdeni iegūst no divām dziļurbuma ūdensgūtvēm - „Otaņķi” ar 15 dziļurbuma akām un „Aistere” ar 9 dziļurbuma akām.
  • dzeramā ūdens apstrāde notiek bioloģiskās atdzelžošanas iekārtās Ventas ielā ar jaudu 720 m3/h un ūdensgūtvē „Aistere” ar jaudu 650 m3/h, kā arī dezinfekcijas iekārtās Ventas ielā 11/17 un Alsungas ielā 30.
  • dzeramais ūdens tiek uzkrāts sešos tīrā ūdens rezervuāros - Ventas ielā 11/17 četros rezervuāri, kur katra tilpums ir 2000 m3 un Alsungas ielā 30 divos rezervuāros, kur katra tilpums ir 6000 m3.
  • dzeramā ūdens padevi pilsētas centralizētajā ūdensapgādes sistēmā nodrošina divas otrā pacēluma ūdensapgādes sūkņu stacijas - Ventas ielā 11/17 stacijā ir uzstādīti 5 sūkņi ar kopējo jaudu 1750 m3/h un sūkņu stacijā Alsungas ielā 30 - 4 sūkņi ar kopējo jaudu 1400 m3/h.
  • dzeramo ūdeni patērētājiem nodrošina ūdensapgādes cauruļvadi ar kopējo garumu 221 km.

Kopējais Liepājas pilsētai padotais dzeramā ūdens apjoms ir apmēram 3 miljoni m3 gadā.

Gadā vidēji 1 liepājnieks patērē – 28m3 jeb 28 000 litru ūdens.