Personas datu apstrāde

 

No 2018. gada 25. maija Latvijā personas datu apstrādes prasību ievērošanā ir piemērota Eiropas Savienības Vispārīgā datu aizsardzības regula, kas ir saistoša arī ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam SIA “Liepājas ūdens”.

SIA “Liepājas ūdens” informē, ka Jūsu iesniegtie personas dati tiek aizsargāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Jūsu personas datu pārzinis ir SIA “Liepājas ūdens” K.Valdemāra iela 12, Liepāja, LV-3401.

Jebkura papīra korespondence, kas ir adresēta SIA “Liepājas ūdens”, tiek apstrādāta atbilstoši Iesniegumu likumam (t. sk. personas dati par korespondences iesniedzēju).

Paredzētais personas datu apstrādes mērķis ir korespondentu datu reģistrēšana atbildes sagatavošanai un datu sasaistei ar citām SIA “Liepājas ūdens” informācijas sistēmām.

Personas dati tiek glabāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem arhīvu jomā.

Informējam, ka Jums ir tiesības no SIA “Liepājas ūdens” pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, labot tos vai dzēst, iebilst pret savu personas datu apstrādi, kā arī pārnest savus personas datus. Papildus tam Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā ar sūdzība, ja uzskatāt, ka notiek nelikumīga Jūsu personas datu apstrāde.

Ja jums ir jautājumi saistībā ar SIA “Liepājas ūdens” veikto personas datu apstrādi un aizsardzību, aicinām Jūs sazināties, rakstot uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

e-pasta adrese:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.