Īpašuma struktūra

 

SIA “Liepājas ūdens” kapitāla daļu īpašnieks un vienīgais dalībnieks kapitālsabiedrībā ir Liepājas pilsētas pašvaldība. Dalībnieka sapulces funkcijas pilda kapitāla daļu turētājs – Liepājas pilsētas pašvaldības pārstāvis.

Valdes sastāvā ir viens loceklis – valdes priekšsēdētājs.

Jautājumos, ko neregulē statūti, uzņēmums darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” un „Komerclikums”.

Statūti (atvērt šeit)