Uzņēmums SIA "Liepājas ūdens" piedāvā ekskursijas!

 

Atnākot varēsiet uzzināt, no kurienes dzeramais ūdens nonāk Liepājā, kā tas tiek attīrīts un kur paliek izlietnē vai podā noskalotais ūdens. Ekskursiju ietvaros ir iespējams apmeklēt dzeramā ūdens atdzelžošanas iekārtas un otrā pacēluma sūkņu staciju, centrālo testēšanas laboratoriju, kur veic dzeramā ūdens kvalitātes pārbaudes, kā arī notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. SIA „Liepājas ūdens” pārstāvji pastāstīs visu par ūdens ceļu no pazemes dzīlēm līdz nonākšanai atpakaļ dabā.

Ilgums ir atkarīgs no interesentu vecuma un vēlmēm, taču parasti tas ir līdz vienai stundai ūdens atdzelžošanas iekārtās un laboratorijā, kā arī notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. Uz visām uzņēmuma teritorijām iespējams nokļūt, izmantojot Liepājas pilsētas sabiedrisko transportu.

Sazinieties ar mums!

Lai pieteiktos ekskursijai, zvaniet 63423417 vai nosūtiet e-pastu uz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., norādot mācību iestādi, ekskursantu vecumu, aptuveno cilvēku skaitu un audzinātāja (vai citas atbildīgās personas) kontaktus.

Ekskursijām var pieteikties ne tikai skolēni, bet arī studenti un citas interešu grupas.

Ekskursijas ir bezmaksas.

Apmeklētājiem tiks lūgts rakstiski apliecināt, ka viņi ir iepazīstināti ar objekta iekšējās kārtības un drošības noteikumiem, aizpildot veidni.  

 

SIA “Liepājas ūdens” objekta apmeklētāju apliecinājums (ATVĒRT ŠEIT)

e-pasts This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Telefons 63423417

 

 


 

Svarīgi

 

Pirms apmeklējat SIA “Liepājas ūdens” (turpmāk LU) objektus, lūdzu iepazīstieties ar sekojošo:

LU objektu apmeklējuma saskaņošana

 • LU objektu apmeklējums tiek pieteikts ar LU sekretāres  starpniecību pa tālruni 63423417 vai elektroniski This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
 • Pirms LU objektu apmeklējumu, LU sekretārei jāsaņem grupas vadītāja (skolotāja) rakstiska vai mutiska informācija par plānoto apmeklētāju skaitu, vecumu, grupas vadītāju un kontaktinformāciju.
 • Par nepilngadīgām personām atbildību uzņemas vecāki vai uzraudzības personas.
 • Objektu apmeklēšana atļauta tikai LU pārstāvja pavadībā. LU sekretāre grupas vadītāju informē par vietu, laiku un LU pārstāvja, kurš sagaidīs un vadīs ekskursiju, kontakttālruni.

Ja LU objektus apmeklēs nepilngadīgas personas, tad uzraudzības personām ir jāpavada grupa apmeklējuma laikā:

 • ja grupā ir nepilngadīgas personas, kas jaunākas par 10 gadiem, uz piecām personām jābūt vienam pieaugušajam;
 • ja grupā ir nepilngadīgas personas vecumā no 10 līdz 15 gadiem, uz septiņām personām ir jābūt vienam pieaugušajam;
 • ja grupā ir nepilngadīgas personas vecumā no 15 līdz 18 gadiem, uz desmit personām jābūt vienam pieaugušajam.

LU Centrālās testēšanas laboratorijas telpas Ventas ielā 11/17 vienlaicīgi var apmeklēt 20 cilvēki. Ja apmeklētāju skaits ir lielāks, tad apmeklētāji tiek dalīti vairākās grupās.

LU notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ir atļauts apmeklēt skolēnu grupām tikai sākot no 6 klases.

Apmeklētāju uzņemšana objektā

 • LU pārstāvis sagaidīs objekta apmeklētājus norunātajā vietā un laikā.
 • Pirms apmeklētāji tiek ielaisti objektu apskatei, LU pārstāvis iepazīstinās apmeklētājus ar objekta iekšējās kārtības un drošības noteikumiem.
 • Grupas vadītājam ir iespēja vēl pirms apmeklējuma iepazīties ar katra objekta iekšējiem kārtības un drošības noteikumiem. Atbildot uz lūgumu, sekretāre- referente tos nosūtīs pa e-pastu.
 • Apmeklētājiem tiks lūgts rakstiski apliecināt, ka viņi ir iepazīstināti ar objekta iekšējās kārtības un drošības noteikumiem, aizpildot veidni.  
 • LU neuzņemas atbildību par apmeklētāju īpašumu, kas atstāts bez uzraudzības.

LU pārstāvja pienākumi un tiesības

 • Pārliecināties par to, vai ir pietiekošs uzraudzības personu skaits nepilngadīgām personām.
 • Sekot līdzi tam, vai tiek ievēroti objekta iekšējās kārtības un drošības noteikumi un, nepieciešamības gadījumā, aizrādīt apmeklētajiem par to neievērošanu.
 • Pārtraukt objekta apmeklējumu, gadījumā, ja kāds no apmeklētajiem neievēro objekta iekšējās kārtības un drošības noteikumus.