Noslēgts līgums “Pašpatēriņa saules elektrostacijas piegāde ar uzstādīšanu notekūdens attīrīšanas iekārtās, Liepājā” ar SIA “IMRE” par tā realizāciju

Publicēts: 2019.gada 29.maijā

 

SIA “Liepājas ūdens” 2019. gada 28. februārī noslēdza trīspusēju līgumu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA “Vides investīciju fonds” par projekta “Pašpatēriņa saules elektrostacijas uzstādīšana notekūdens attīrīšanas iekārtās Liepājā”, Nr. EKII-3/1 īstenošanu. Projekts tiks līdzfinansēts no Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta 70% apjomā no attiecināmām izmaksām. Pārējo projekta realizācijai nepieciešamo finansējumu nodrošinās SIA “Liepājas ūdens” no saviem līdzekļiem.

Projekta mērķis ir notekūdens attīrīšanas iekārtās Liepājā izmantot viedo saules enerģijas tehnoloģiju, uzstādot pašpatēriņa saules elektrostaciju ar kopējo uzstādāmo elektrisko jaudu līdz 75 kilovatiem. Vēl viens no šī projekta mērķiem ir parādīt, ka arī šādi ir iespējams mazināt negatīvo ietekmi uz vidi un ka notekūdens attīrīšanas iekārtās var tikt īstenoti projekti ar jaunākām atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām.

2019. gada maijā SIA “Liepājas ūdens” ar SIA “IMRE” noslēdza līgumu “Pašpatēriņa saules elektrostacijas piegāde ar uzstādīšanu notekūdens attīrīšanas iekārtās, Liepājā” par tā  realizāciju. SIA “IMRE” tika atzīta par uzvarētāju SIA “Liepājas ūdens” rīkotājā iepirkuma procedūrā. Saskaņā ar līgumu notekūdens attīrīšanas iekārtās tiks uzstādīti mono kristāliskie saules paneļi. Saules elektrostacija tiks aprīkota ar interneta viedajām ierīcēm un tiks attālināti kontrolēta ar komunikāciju tehnoloģiju palīdzību. Saules elektrostacijas saražotā enerģija, apmēram 80 MWh gadā, tiks izmantota pašpatēriņa vajadzībām notekūdens attīrīšanas iekārtu darbībai, lai daļēji segtu iekārtām nepieciešamo elektroenerģijas apjomu.

Attiecīgi samazināsies elektroenerģijas patēriņš no centralizētās elektroapgādes sistēmas, tas netieši, bet samazinās arī gaisa piesārņojošo vielu apjomu, kas tiktu saražots iepērkot attiecīgo elektroenerģijas daļu. Izmatojot saules enerģiju elektrības ražošanai, gaisu piesārņojošas vielas netiek radītas.

Saules elektrostacijas piegāde un uzstādīšana jāpabeidz līdz 2019. gada novembrim.