Noslēgts būvdarbu līgums “Kanalizācijas tīkla paplašināšana Liepājā, 6. kārta”, Līguma Nr.010-2

Publicēts: 2019.gada 26. janvārī

 

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ turpina Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr.5.3.1.0./16/I/010 realizāciju. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir 2 325 400,0 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (72,72%) ir 1 691 100,00 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (27,28%) ir 634 300,00 EUR apmērā

SIA “Liepājas ūdens” šī gada 25. februārī ar būvuzņēmēju AS “UPB” noslēdza būvdarbu līgumu. Uzņēmējs AS “UPB” tika atzīts par uzvarētāju SIA ‘Liepājas ūdens” organizētajā būvdarbu iepirkumā “Kanalizācijas tīkla paplašināšana Liepājā, 6. kārta” . Visus plānotos būvdarbus paredzēts veikt līdz 2020. gada beigām.

Projekta apjomā ir paredzēts izbūvēt apmēram 3,2km jaunus kanalizācijas cauruļvadus Liepājas pilsētas ielās un ielu posmos, kur līdz šim nav pieejami centralizēti kanalizācijas pakalpojumi. Ielas, kurās ieguldīs jaunos kanalizācijas tīklus ir sekojošas: Ezera, Vaiņodes, Zviedru, Krusta, Pērkones, Palangas un Rāvas ielā, tāpat Piestātnes, Pulkveža Brieža, Atmodas bulvārī, arī Upeņu, Magoņu, Ķiršu un Ceriņu ielā. Kanalizācijas tīklu būvniecība paredzēta arī Lielgabalu, Žagatu, Skrundas, Flotes, Piltenes un Vānes ielā, kā arī Fēniksa un Jaunajā ielā. Visās nosauktajās ielās kanalizācijas tīkli tiks izbūvēti ar pievadiem mājām ielu sarkano līniju robežās.

Uzsākot šos līgumdarbus, SIA “Liepājas ūdens” turpina realizēt jau iepriekš uzsākto – palielināt centralizēto kanalizācijas pakalpojumu pieejamību un to iedzīvotāju skaitu, kuri izmanto normatīviem aktiem atbilstošus kanalizācijas pakalpojumus Liepājas pilsētā.