Informācija par valdes locekļiem

 

SIA “Liepājas ūdens” valdes priekšsēdētājs

Andis Dejus

Profesionālā darba pieredze

no 1985. gada 1. augusta

Izglītība

Rīgas Politehniskais institūts Ūdensapgādes un kanalizācijas specialitāte – inženiera - celtnieka profesija, 1985. gads.

2012. gada 31. jūlijā ar Akadēmiskā informācijas centra lēmumu nr.142/3333- piešķirtā kvalifikācija pielīdzināta profesionālajam maģistra grādam un piektā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai

Amati citās kapitālsabiedrībās

-

Pilnvaru termiņš

2026.gada 17.janvāris