Veidlapas / veidnes

 

Pieteikums līguma slēgšanai  par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem:

 

Iesniegums tehnisko noteikumu saņemšanai objekta pievienošanai ūdensapgādes un / vai kanalizācijas tīkliem (atvērt šeit)

Iesniegums decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijai (atvērt šeit)