Tarifs 

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifi:
    Ūdensapgāde 0,62    EUR/m3
    Kanalizācija 0,91    EUR/m3

 

Tarifi apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2016. gada 24. februāra lēmumu Nr.22. Tarifi stājas spēkā 2016. gada 1. aprīlī.

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi tiek aplikti ar 21% PVN atbilstoši LR likumam "Pievienotās vērtības nodokļa likums".


Maksa par ūdens piegādi un kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu EUR (TABULU ATVĒRT ŠEIT)