Rekvizīti

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas ūdens"

Vienotais reģ. Nr. 42103000897

Telefons / fakss: 63423417

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adrese: K.Valdemāra iela 12, Liepāja, LV-3401

Mājaslapa: www.liepajas-udens.lv

 

  • „Luminor Bank AS” Liepājas filiāle, kods RIKO LV 2X

      Konta Nr. LV15RIKO0002010306502

 

  • „Luminor Bank AS” Latvijas filiāle, kods NDEA LV 2X

      Konta Nr. LV44NDEA0000082352954

 

  • AS „Swedbank” filiāle „Kurzeme”, kods HABA LV 22

      Konta Nr. LV64HABA0001408046222

 

  • AS SEB Banka Liepājas filiāle, kods UNLALV2X

      Konta Nr. LV82UNLA0012010467064