Publiskojamā informācija

 

SIA “Liepājas ūdens”, atbilstoši Latvijas Republikas likuma “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likums” 58. pantam publicē sekojošu informāciju:

 

Nefinanšu mērķu izpilde 2018. gadā (atvērt šeit)

Finanšu mērķu izpilde 2018. gadā (atvērt šeit)

Iemaksas valsts un pašvaldību budžetos (atvērt šeit)

Neauditēts 2020. gada trīs mēnešu pārskats (atvērt šeit)

2019. gada pārskats (atvērt šeit)

2018. gada pārskats (atvērt šeit)

2017. gada pārskats (atvērt šeit)

2016. gada pārskats (atvērt šeit)

2015. gada pārskats (atvērt šeit)

 

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu atrodama SIA “Liepājas ūdens” gada pārskatā.