Operators

Ventas ielā 11/17

Diennakts telefons: 63436000

  • avāriju pieteikšana pilsētas centralizētajos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos

 

  • informācija par tīklu ekspluatāciju
 
 
Uzņēmuma darba laiks

K. Valdemāra ielā 12

P.O.T.C. 08.00 – 12.00; 12.30 - 17.00;

Piektdien no 08.00 – 14.00

Telefons/fakss: 63423417

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Abonentu daļa un kase

K. Valdemāra ielā 12

P.O.T.C. 08.00 – 17.00; 

Piektdien no 08.00 – 14.00

Telefons: 63484977 / 63484971

 • līgumu slēgšana par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem
 • ūdens skaitītāju verifikācija
 • jautājumi par norēķiniem (rādījumi, rēķini, u.c.)

 

Tehniskā daļa

K. Valdemāra ielā 12

O., C. 9.00 - 11.00

T. 14.00 - 16.00

Telefons: 63422318

 • tehnisko noteikumu izstrāde
 • ūdensapgādes/kanalizācijas tīklu projektēšana
 • līgumu slēgšana par papildus pakalpojumiem

 

Laboratorija

Ventas ielā 11/17

P.O.T.C. 08.00 - 12.00; 12.30 - 17.00

Piektdien no 08.00 – 14.00

Telefons: 63423911 

 • dzeramā ūdens ķīmiskās un mikrobioloģiskās analīzes
 • notekūdeņu ķīmiskās analīzes
 • dažādu metālu satura dūņās un augsnē noteikšana

 

Ūdensapgādes nozare

Ventas iela 11/17

P.O.T.C. 08.00 – 12.00; 12.30 - 17.00;

Piektdien no 08.00 – 14.00

Telefons: 63436000, 29289476

 • ūdensapgādes sistēmas ekspluatācija un apkope
 • avāriju likvidēšana pilsētas centralizētajos ūdensapgādes tīklos

 

Kanalizācijas nozare

Kuršu laukums 4

P.O.T.C. 08.00 – 12.00; 12.30 - 17.00;

Piektdien no 08.00 – 14.00

Telefons: 63436000, 63423726

 • kanalizācijas sistēmas ekspluatācija un apkope
 • avāriju likvidēšana pilsētas centralizētajos kanalizācijas tīklos

 

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

Lībiešu iela 33

P.O.T.C. 08.00 – 12.00; 12.30 - 17.00;

Piektdien no 08.00 – 14.00

Telefons: 28633014

 • notekūdeņu attīrīšana
 • notekūdeņu dūņu pārstrāde kompostā