ŪDENSAPGĀDE

Ūdensapgādi nodrošina:

  • 24 dziļurbuma artēziskās akas
  • 2 ūdens bioloģiskās atdzelžošanas un dezinfekcijas iekārtas
  • 6 dzeramā ūdens rezervuāri
  • 2 otrā pacēluma sūkņu stacijas
  • 217 km garš ūdensapgādes cauruļvadu tīkls

Kopējais iegūtais dzeramā ūdens apjoms vidēji gadā ir 3,2 miljoni m3.

Tā kā ūdensgūtnes atrodas ārpus pilsētas, galvenie maģistrālie cauruļvadi ir 11 km no Otaņķu ūdensgūtnes un 18,8 km no Aisteres ūdensgūtnes.

Lai uzlabotu centralizēto ūdensapgādi Liepājas pilsētā, ik gadu palielinās pilsētas centralizētās ūdensapgādes tīklu garums, līdz ar to daudziem pilsētas iedzīvotājiem ir dota iespēja izmantot jaunus, kvalitatīvus pakalpojumus. 

Dažviet Liepājas pilsētā nav pieejami centralizēti ūdensapgādes pakalpojumi, tādēļ ūdensapgādes sistēmā ir uzstādīti brīvkrāni.

Liepājas pilsētas ūdensapgādes tīklā vēl ir cauruļvadi, kas tiek ekspluatēti vairāk kā 40 gadus. Tādēļ liela uzmanība tiek pievērsta ūdensapgādes tīkla attīstības plāniem un regulāri notiek cauruļvadu rekonstrukcijas darbi.

Nozīmīga ir arī veco tehniski neatbilstošo aizbīdņu un hidrantu nomaiņa. Katru gadu objektos tiek uzstādīti jauni aizbīdņi un hidranti, kas ievērojami uzlabo tīklu hidraulisko darbību un ļauj veikt rekonstrukcijas darbus bez ūdens padeves pārtraukumiem patērētājiem.

Ūdensapgādes sistēma nepārtraukti tiek uzlabota, tādējādi nodrošinot kvalitatīvāku un drošāku pakalpojumu saņemšanu abonentiem.