PAPILDUS PAKALPOJUMI

  • Apliecinājuma kartes un/vai būvprojekta izstrāde ūdensapgādes un kanalizācijas ārējiem tīkliem (kontakttālrunis: 63422318);
  • Kanalizācijas cauruļvadu tīrīšana un skalošana (kontakttālrunis: 63484968 / 63423726);
  • Cauruļvadu pārbaude ar videokameru - jaunizbūvētiem ūdensapgādes, saimniecisko un lietus notekūdeņu kanalizācijas cauruļvadiem, kā arī vecajiem cauruļvadiem, pēc to izskalošanas (kontakttālrunis: 63484968 / 63423726); 
  • Kanalizācijas nosēdaku, bedru, tranšeju un septiķu atsūknēšana (kontakttālrunis: 63484968 / 63423726);
  • Akreditētas laboratorijas pakalpojumus - dzeramā ūdens ķīmiskās un mikrobioloģiskās analīzes, notekūdeņu ķīmiskās analīzes, dažādu metālu saturu dūņās un augsnē noteikšana. (kontakttālrunis: 63423911).

 

  • SIA „Liepājas ūdens” piedāvā iegādāties dūņu un kūdras maisījumu - kompostu.

Kompostu gatavo, notekūdeņu dūņām pievienojot kūdru, koku lapas un labības atlikumus. Komposta gatavošana notiek 6 – 8 nedēļu garumā, izmantojot vējrindu tehnoloģiju.Apstrādes procesā iegūst irdenu, barojošu augsnes trūdvielu, ko var izmantot augsnes kvalitātes uzlabošanai.

Komposts pēc sastāva ir līdzvērtīgs kūtsmēsliem, ar attiecīgu slāpekļa un fosfora saturu (N-kop = 30 līdz 32 g/kg sausnes, P-kop = 12 līdz 16 g/kg sausnes ). Komposts ir pH neitrāls, sausnes saturs vidēji 40 līdz 45%. Komposts ir pilnvērtīgs mēslojums un ir izmantojams augsnes bagātināšanai.

Komposta tālāku izmantošanu reglamentē 2006. gada 2. maija Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli”. Saskaņā ar šiem noteikumiem Liepājas NAI sagatavotā komposta kvalitāte atbilst 1. un 2. klasei, ko drīkst izmantot lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un apzaļumošanā. Komposta kvalitātes analīzes tiek veiktas akreditētā laboratorijā katrai komposta sērijai (ne lielākai kā 1000 tonnas) un tiek izdota kvalitātes apliecība.

Komposts plaši izmantojams lauksaimniecībā, to var izmantot arī apzaļumošanā. Tas bagātina augsni ar fosforu, slāpekli un citiem mikroelementiem un uzlabo augsnes sastāvu, kā arī aizkavē vēja radīto zemes eroziju. Komposta priekšrocības ir tādas, ka tas ir jau gatavs lietošanai, un tam vairs nav vajadzīgas nekādas piedevas.

Kompostu var iegādāties Liepājas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, Lībiešu ielā 33, iepriekš piezvanot. 1m3 komposta cena ir 3,0 EUR/m3 + PVN 21% Pircēja transports. Priekšapmaksa uzņēmuma kasē: SIA „Liepājas ūdens” K.Valdemāra ielā 12.

Ir iespēja saņemt bez maksas izmēģinājuma komposta apjomu līdz 100 kg.

Laipni lūgti izmantot šo iespēju!

Informācija pa tālruni: 2 6128384. NAI dispečers