Kanalizācija

Uzņēmums nodrošina sadzīves un ražošanas notekūdeņu:

Liepājas pilsētā pastāv divas notekūdeņu kanalizācijas sistēmas - kombinētā, tas ir, sadzīves notekūdeņi kopā ar lietus ūdeņiem, un dalītā, kur sadzīves un lietus notekūdeņu sistēmas ir atsevišķi.

Kanalizācijas sistēmā ir sekli iebūvēti pašteces kolektori ar zemiem kritumiem un nelieliem notekūdeņu plūsmas ātrumiem. Šī iemesla dēļ sistēmā ir kanalizācijas sūkņu stacijas.

Notekūdeņu savākšanu un novadīšanu nodrošina:

  • 28 notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas
  • 216 km garš kanalizācijas cauruļvadu tīkls

Kopējais attīrīto notekūdeņu daudzums vidēji gadā ir 5,4 miljoni m3.

Lai uzlabotu notekūdeņu novadīšanu Liepājas pilsētā, ik gadu palielinās pilsētas centralizētās kanalizācijas tīklu garums, līdz ar to daudziem pilsētas iedzīvotājiem ir dota iespēja izmantot jaunus, kvalitatīvus pakalpojumus.