Notekūdeņu attīrīšana

 

Notekūdeņu attīrīšanu Liepājas pilsētā nodrošina Liepājas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI), kas atrodas jūras krastā pie Liepājas pilsētas robežas. To kopējā teritorija ir 18 ha. NAI savu darbību uzsāka 1972. gadā nodrošinot tikai mehānisko attīrīšanu līdz 1980. gadam, kad iekārtas tika papildinātas ar daļēju bioloģisko attīrīšanu, izmantojot aktīvo dūņu metodi. Pēc rekonstrukcijas 1998. gadā, palielinot iekārtu jaudu līdz 55 000 m3/dnn un veicot tehnoloģiskos uzlabojumus, NAI nodrošina arī pilnu bioloģisko attīrīšanu ar biogēnās redukcijas metodi. Pēc attīrīšanas notekūdeņi tiek izvadīti Baltijas jūrā 12 m dziļumā 1,3 km attālumā no krasta.

 

 

 

Attīrīto notekūdeņu kvalitāte 

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskais process nodrošina notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Kvalitātes kontroli nodrošina SIA “Liepājas ūdens’’ akreditēta Centrālā testēšanas laboratorija (CTL) un kontrole notiek regulāri, katru dienu.