Aktuāli iedzīvotājiem

 

Paziņojums par jaunu centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadu pieņemšanu ekspluatācijā

Publicēts:2019.gada 9.oktobrī

 

SIA ‘’Liepājas ūdens’’ turpina Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta’’, Nr. 5.3.1.0./16/I/010 realizāciju. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir 1 861 672,0 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (71,58%) ir 1 332 585,0 EUR un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (28,42%) ir 529 087,0 EUR apmērā.

SIA “Liepājas ūdens”, ņemot vērā Liepājas pilsētas domes saistošos noteikumus Nr.12 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Liepājas pilsētā”, informē nekustamā īpašuma īpašniekus par jaunu centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadu pieņemšanu ekspluatācijā.

SIA “Liepājas ūdens” un AS “UPB” noslēgtajā būvdarbu līgumā Nr.010-2 “Kanalizācijas tīkla paplašināšana Liepājā, 6. kārta” ir pieņemti ekspluatācijā būvobjekti:

Kanalizācijas kolektora būvniecība ar pievadiem ielu sarkano līniju robežās Liepājā, Piestātnes, Pulkveža Brieža un Atmodas bulvārī.

Kanalizācijas kolektora būvniecība ar pievadiem ielu sarkano līniju robežās Liepājā, Lielgabalu, Žagatu, Skrundas, Flotes, Piltenes un Vānes ielā.

SIA “Liepājas ūdens” lūdz īpašniekus, kuru nekustamie īpašumi atrodas iepriekš minētajās ielās un kuri vēl nesaņem centralizētus ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus, ierasties uzņēmuma tehniskajā daļā, lai saņemtu tehniskos noteikumus pievadu izbūvei, kā arī informāciju par nepieciešamajām turpmākajām darbībām, lai noslēgtu sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumu.

Nekustamā īpašuma īpašnieki tiks informēti arī personīgi tuvākā laikā, nosūtot vēstules.

Norādām, ka saskaņā ar Liepājas pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.12 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Liepājas pilsētā” 89.punktu, nekustamā īpašuma pievada izbūve un pievienošanās centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmai ir veicama 4 (četru) gadu laikā no pakalpojuma sniedzēja rakstiskas informācijas par centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2018. gada 20. decembra saistošiem noteikumi “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanas kārtību Liepājas pilsētā”,decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieka vai valdītāja pienākums ir ne vēlāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim reģistrēt savu sistēmu vienotajā Liepājas pilsētas decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā, kuru uztur SIA “Liepājas ūdens”.

 


Paziņojums par jaunu centralizētās kanalizācijas sistēmas tīklu pieņemšanu ekspluatācijā (Publicēts: 2019. gada 9.oktobrī)

Paziņojums par jaunu centralizētās kanalizācijas sistēmas tīklu pieņemšanu ekspluatācijā (Publicēts: 2019. gada 9.oktobrī)

Paziņojums par jaunu centralizētās kanalizācijas sistēmas tīklu pieņemšanu ekspluatācijā (Publicēts: 2019. gada 21.augustā)

Paziņojums par jaunu centralizētās kanalizācijas sistēmas tīklu pieņemšanu ekspluatācijā (Publicēts: 2018. gada 1.novembrī)

Paziņojums par jaunu centralizētās kanalizācijas sistēmas tīklu pieņemšanu ekspluatācijā (Publicēts: 2018. gada 12.septembrī)

Paziņojums par jaunu centralizētās kanalizācijas sistēmas tīklu pieņemšanu ekspluatācijā (Publicēts: 2018. gada 6.augustā)

Paziņojums par jaunu centralizētās kanalizācijas sistēmas tīklu pieņemšanu ekspluatācijā (Publicēts: 2018. gada 26.jūnijā)

Paziņojums par jaunu centralizētās kanalizācijas sistēmas tīklu pieņemšanu ekspluatācijā (Publicēts: 2018. gada 11.jūnijā)

Paziņojums par jaunu centralizētās kanalizācijas sistēmas tīklu pieņemšanu ekspluatācijā (Publicēts: 2018. gada 9.janvārī)

Paziņojums par jaunu centralizētās kanalizācijas sistēmas tīklu pieņemšanu ekspluatācijā (Publicēts: 2017. gada 10.novembrī)