2Kā kļūt par abonentu

 

*Būvprojektu nepieciešams izstrādāt, ja paredzēts būvēt arī ielas tīklus. Apliecinājuma karti (tehnisko shēmu) nepieciešams izstrādāt ūdensvada un/vai kanalizācijas pievadam. Šos dokumentus pasūta izstrādāt sertificētam projektētājam, būvkomersanta reģistrā reģistrētam būvkomersantam vai SIA "Liepājas ūdens".

** Par izbūves darbiem var vienoties ar jebkuru sertificētu būvuzņēmēju vai SIA "Liepājas ūdens".

 

Veidnes, kas jaiesniedz SIA "Liepājas ūdens" Abonentu daļā kopā ar tajās norādītajiem dokumentiem var atrast ŠEIT (ATVĒRT)