Ir jautājumi - būs atbildes!

Šajā mājaslapas sadaļā mēs veidojam rakstus, atbildot uz liepājnieku uzdotajiem jautājumiem, kā arī informējot par aktuālām tēmām, kas saistītas ar SIA "Liepājas ūdens".

Jā arī Jums ir radušies kādi jautājumi, kurus vēlaties uzdot SIA "Liepājas ūdens" pārstāvjiem, tad rakstiet tos uz e-pastu:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Raksti: