Iepirkumi 

 

 

  

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRU

Publicēts: 2018.gada 22.novembrī

 

SIA „Liepājas ūdens” izsludina iepirkumu „Kanalizācijas tīkla paplašināšana Liepājā, 6.kārta”, identifikācijas numurs LU2018/1KF.

1.Pasūtītājs: SIA „Liepājas ūdens”,

Reģistrācijas Nr.: 42103000897;

Juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 12, Liepāja, LV-3401, Latvija

Kontaktpersona: SIA „Liepājas ūdens” Attīstības daļas vadītāja Sandra Dejus, tālrunis 63484957, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Investīciju projekta, kura ietvaros tiek veikta Iepirkuma procedūra, nosaukums: Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta” Nr.5.3.1.0/16/I/010.

3. Iepirkuma procedūra: saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja Iepirkumu vadlīnijām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem (08.05.2017.), ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma “zemsliekšņa” iepirkumu tiesisko regulējumu.

4. Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: kanalizācijas cauruļvadu ar diametru no 160mm līdz 400mm izbūve apmēram 3,2 km un esošo kanalizācijas cauruļvadu pārbūve apmēram 0,06 km Liepājas pilsētā saskaņā ar būvprojektiem un tehnisko specifikāciju.

5. Iepirkuma procedūras dokumenti ir pieejami: SIA “Liepājas ūdens” mājas lapā www.liepajas-udens.lv sadaļā Projekti, Iepirkumi. Ar izdrukātiem iepirkuma procedūras dokumentiem līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var iepazīties SIA “Liepājas ūdens”, K.Valdemāra ielā 12, Attīstības daļā, P.O.T.C no 8:00 līdz 12:00 un no 12:30 līdz 17:00, piektdienās no 8:00 līdz 14:00.

6. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš2019. gada 18. janvāris plkst. 11:00

7. Piedāvājumu atvēršana: Piedāvājumi tiks atvērti SIA „Liepājas ūdens” telpās, K.Valdemāra ielā 12, Liepājā tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, t.i. 2019. gada 18. janvārī plkst. 11:00.

IEPIRKUMA DOKUMENTI (ATVĒRT UN LEJUPLĀDĒT ŠEIT)

Papildu informācija Nr.1 (pievienota 2019.gada 11.janvārī) (ATVĒRT ŠEIT)

Lēmums (pievienots 2019.gada 12.februārī) (ATVĒRT ŠEIT)

 


 

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRU  id. Nr. LU2018/1KF (Liepājā, 2018.gada 22.novembrī)

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU PAR IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU (Liepājā, 2017. gada 15. marts) 

PAZIŅOJUMS PAR ATKLĀTU KONKURSU id. Nr. LU 2016/1KF16.11.09.(Liepājā, 2016. gada 9. novemris) 

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PAR IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU (Liepājā, 2015. gada 3. jūlijs)

PAZIŅOJUMS PAR ATKLĀTU KONKURSU id. Nr. LU 2015/3 KF (Liepājā, 2015. gada 19. maijs)

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PAR IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU (Liepājā, 2015. gada 10. aprīlis)

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PAR IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU (Liepājā, 2015. gada 11.marts)

PAZIŅOJUMS PAR ATKLĀTU KONKURSU id.Nr. LU 2015/2 KFid.Nr. LU 2015/2 KF (Liepājā, 2015. gada 13. februāris)

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PAR IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU (Liepājā, 2015. gada 26.janvāris) 

PAZIŅOJUMS PAR ATKLĀTU KONKURSU id. Nr. LU 2015/1 KF (Liepājā, 2015. gada 8.janvāris)

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PAR IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU (Liepājā, 2014. gada 2.jūnijs)

PAZIŅOJUMS PAR ATKLĀTU KONKURSU id. Nr. LU 2014/2 KFh (Liepājā, 2014. gada 20.oktobris)