Iepirkumi  

 

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRU

Publicēts 2019.gada 2.aprīlī 

 

SIA „Liepājas ūdens” izsludina iepirkumu „Pašpatēriņa saules elektrostacijas piegāde ar uzstādīšanu notekūdens attīrīšanas iekārtās Liepājā”, identifikācijas numurs LU2019/1.

1.Pasūtītājs: SIA „Liepājas ūdens”,

Reģistrācijas Nr.: 42103000897;

Juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 12, Liepāja, LV-3401, Latvija

Kontaktpersona: SIA „Liepājas ūdens” Attīstības daļas vadītāja Sandra Dejus, tālrunis 63484957, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.Investīciju projekta, kura ietvaros tiek veikta Iepirkuma procedūra, nosaukums: 

Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija noteikumi Nr.333 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” nolikums”.

3.Iepirkuma procedūra:

saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja Iepirkumu vadlīnijām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem (08.05.2017.), ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma “zemsliekšņa” iepirkumu tiesisko regulējumu.

4.Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

piegādāt un uzstādīt iekārtas pašpatēriņa elektroenerģijas ražošanai no saules enerģijas ar kopējo jaudu līdz 75 kilovatiem notekūdens attīrīšanas iekārtās Liepājā saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

5.Iepirkuma procedūras dokumenti ir pieejami:

SIA “Liepājas ūdens” mājas lapā www.liepajas-udens.lv sadaļā Projekti, Iepirkumi. Ar izdrukātiem iepirkuma procedūras dokumentiem līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var iepazīties SIA “Liepājas ūdens”, K.Valdemāra ielā 12, Attīstības daļā, P.O.T.C no 8:00 līdz 12:00 un no 12:30 līdz 17:00, piektdienās no 8:00 līdz 14:00. 

6.Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 30. aprīlī plkst. 11:00

7.Piedāvājumu atvēršana: Piedāvājumi tiks atvērti SIA „Liepājas ūdens” telpās, K.Valdemāra ielā 12, Liepājā tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, t.i. 2019. gada 30. aprīlī plkst. 11:00.

IEPIRKUMA DOKUMENTI (ATVĒRT UN LEJUPIELĀDĒT ŠEIT)

Papildu informācija Nr.1 (ATVĒRT UN LEJUPLĀDĒT ŠEIT) (Pievienots 2019.gada 11.aprīlī)

Lēmums (ATVĒRT UN LEJUPLĀDĒT ŠEIT) (Pievienots 2019.gada 14.maijā)


 

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRU Nr.LU2019/1 (Liepājā, 2019.gada 2.aprīlī)

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRU  id. Nr. LU2018/1KF (Liepājā, 2018.gada 22.novembrī)

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU PAR IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU (Liepājā, 2017. gada 15. marts) 

PAZIŅOJUMS PAR ATKLĀTU KONKURSU id. Nr. LU 2016/1KF16.11.09.(Liepājā, 2016. gada 9. novemris) 

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PAR IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU (Liepājā, 2015. gada 3. jūlijs)

PAZIŅOJUMS PAR ATKLĀTU KONKURSU id. Nr. LU 2015/3 KF (Liepājā, 2015. gada 19. maijs)

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PAR IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU (Liepājā, 2015. gada 10. aprīlis)

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PAR IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU (Liepājā, 2015. gada 11.marts)

PAZIŅOJUMS PAR ATKLĀTU KONKURSU id.Nr. LU 2015/2 KFid.Nr. LU 2015/2 KF (Liepājā, 2015. gada 13. februāris)

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PAR IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU (Liepājā, 2015. gada 26.janvāris) 

PAZIŅOJUMS PAR ATKLĀTU KONKURSU id. Nr. LU 2015/1 KF (Liepājā, 2015. gada 8.janvāris)

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PAR IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU (Liepājā, 2014. gada 2.jūnijs)

PAZIŅOJUMS PAR ATKLĀTU KONKURSU id. Nr. LU 2014/2 KFh (Liepājā, 2014. gada 20.oktobris)