Paziņojums par tarifa projektu

 

SIA „Liepājas ūdens”, reģ.Nr. 42103000897, adrese K. Valdemāra iela 12, Liepāja, 2021. gada 11. novembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar „Ūdenssaimniecības tarifu aprēķināšanas metodiku”. Salīdzinoši ar spēkā esošā tarifu aprēķiniem, izmainīta viena pozīcija – izdevumi par elektroenerģiju.

Sabiedriskā pakalpojuma veids

Spēkā esošaistarifs

(bez PVN)

Piedāvātais tarifs

(bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums (%).

Ūdensapgāde

0,77 EUR/m3

0,78EUR/m3

1,30

Kanalizācija

0,98 EUR/m3

1,02 EUR/m3

4,08

Piedāvātie tarifi varētu stāties spēkā ar 2022. gada 1. janvāri. Tarifu izmaiņas ir saistītas ar elektroenerģijas cenu pieaugumu.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības tarifa projektu lietotājs var K.Valdemāra ielā 12, Liepājā, no pirmdienas līdz ceturtdienai no 9 līdz 17 (pusdienas pārtraukums no 12 līdz 12:30), piektdienās no 9 līdz 14, iepriekš sazinoties ar Sarmīti Jēkabsoni pa tālruni 63423417, 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Liepāja, K. Valdemāra iela 12, faksa Nr. 63423417, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē) e-pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.