PAZIŅOJUMS

Par tarifa projektu

 

Publicēts "Latvijas Vēstnesī": 2020.gada 25.jūnijā

 

SIA „Liepājas ūdens”, reģ.Nr. 42103000897, adrese K. Valdemāra iela 12, Liepāja, 2020. gada 15. jūnijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar „Ūdenssaimniecības tarifu aprēķināšanas metodiku”.

Sabiedriskā pakalpojuma veids

Spēkā esošaistarifs

(bez PVN)

Piedāvātais tarifs

(bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums (%).

Ūdensapgāde

0,62 EUR/m3

0,79 EUR/m3

27,4

Kanalizācija

0,91 EUR/m3

1,08 EUR/m3

18,7

 

Piedāvātie tarifi varētu stāties spēkā ar 2021. gada 1. janvārī. Spēkā esošie tarifi tika aprēķināti, pamatojoties ar 2015. gada faktiskajām izmaksām. Tarifu izmaiņas ir saistītas ar to ka  pakalpojumu izmaksas ir palielinājušās, salīdzinot ar 2015. gadu. Tarifu aprēķinos iekļautās izmaksas ūdensapgādē pamatlīdzekļu nolietojumam palielinājušās par 42%, un kanalizācijā par 55%. Savukārt ekspluatācijas izmaksas ūdensapgādē palielinājušās par 29% un kanalizācijā par 25%. 

 

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības tarifa projektu lietotājs var K.Valdemāra ielā 12, Liepājā, no pirmdienas līdz ceturtdienai no 9 līdz 17 (pusdienas pārtraukums no 12 līdz 12:30), piektdienās no 9 līdz 14, iepriekš sazinoties ar Sarmīti Jēkabsoni pa tālruni 63423417.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Liepāja, K. Valdemāra iela 12, faksa Nr. 63423417, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277,   e-pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis”.